Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

  • Tilapia
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU
  • Md Akhtarul Alam
    Foto
    Privat

Md Akhtarul Alams doktorgrad finner at akvakultur har et svært godt potensial til å øke fiskeforsyningen i Bangladesh. Fiskeproduksjonen kan økes ved å redusere produksjonsrisiko og teknisk ineffektivitet.

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Md Akhtarul Alams doktorgrad finner at akvakultur har et svært godt potensial til å øke fiskeforsyningen i Bangladesh. Fiskeproduksjonen kan økes ved å redusere produksjonsrisiko og teknisk ineffektivitet. Strategier knyttet til forbedret kvalitet på innsatsfaktorer, sykdomsforebygging og forbedringer i tilgjengeligheten på kreditt kan bidra til å redusere produksjonsrisikoen. Forbrukerne i Bangladesh foretrekker innenlandsk produksjon og fiskesorter med opprinnelse i Bangladesh, og dette legger til rette for et stort og variert innenlands marked for oppdrettsfisk. Med basis i sine funn konkludere Alam med at myndighetene i Bangladesh bør fokusere på å økt tilgjengelighet av innsatsfaktorer av høy kvalitet og forbedre rådgivningstjenester og trening. De bør også forbedre mulighetene for kreditt for småbønder med mindre sikkerhet, og legge til rette for oppdrett av flere fiskesorter med opprinnelse i Bangladesh.

Hovedformålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om produksjon, forbruker- og markedsspørsmål knyttet til akvakultur i Bangladesh. Dette gjøres ved å undersøke (1) produksjonsrisiko og teknisk effektivitet, (2) oppdretters risikooppfattelser og risikostyringsstrategier, (3) forbrukerpreferanser for fiskeattributter og (4) markedsintegrasjon av akvakulturprodukter. Avhandlingen er basert på data samlet i to undersøkelser og tidsseriedata fra sekundære kilder. Det bidrar til den empiriske litteraturen om produksjonsrisiko, forbrukerpreferanse og prisbevegelse av sjømatprodukter i et utviklingsland.

Alam vil forsvare sin doktorgradsavhandling «Akvakultur i Bangladesh: Essays på produksjonsvariabilitet, forbrukerpreferanser og markedsintegrasjon» ved Handelshøyskolen NMBU den 21. februar. Disputasen starter med prøveforelesning med oppgitt tittel “Discuss the potential environmental effects of increasing aquaculture in developing countries, and the need for government interventions.”


Tid og sted for disputasen:
Onsdag 21. februar klokken 12.15
Tårnbygningen, TU101
NMBU, Ås

Published 7. February 2018 - 15:00 - Updated 7. February 2018 - 15:04