Prionproteinet kan beskytte ved betennelser

Det normale prionproteinet finnes hos alle pattedyr og er kjent for sin rolle i utviklingen av prionsykdommer. Disse inkluderer blant annet Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker, skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr, og skrapesjuke hos småfe. Sykdommene skyldes at en unormal, feilfoldet variant av prionproteinet hoper seg opp i sentralnervesystemet og fører til at nerveceller dør. Prionsykdommer kan ikke behandles og er alltid dødelige. Flere tiår med forskning har indikert at prionproteinet er involvert i en rekke normale biologiske funksjoner, men noen endelig konklusjon har uteblitt.

Prionproteinets normalfunksjon
Forskningsarbeidet til Øyvind Salvesen har ført forskerne nærmere svarene om hva som er prionproteinets funksjon og betydningen for prionsykdommer.

– Målet med denne doktorgraden var å undersøke prionproteinets normale funksjon i betennelsesprosesser. Dette ble gjort ved å studere en unik genetisk linje av norske melkegeiter som har en mutasjon i genet for prionproteinet og dermed er naturlige resistente mot sykdommen, forteller Øyvind Salvesen.

Øyvind Salvesens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om hvordan prionproteinet fungerer i kroppen ved å ha undersøkt en unik genetisk linje av norske melkegeiter.
Foto
Privat

Prionproteinet regulerer signalveier og beskytter vev
Geiter med mutasjonen fikk en sterkere betennelsesreaksjon når det medfødte immunforsvaret ble stimulert, enn geiter med normalt prionprotein.

– Dette kan tyde på at proteinet er viktig for å regulere signalveier i betennelsesprosessen og at det dermed beskytter vev ved infeksjoner, forteller Salvesen.

Videre forklarer han at prionproteinet er et overflateprotein som sannsynligvis kan påvirke flere typer proteiner på celleoverflaten og regulere signalisering inn i cellen.

Undersøke bivirkninger av mulige behandlingsformer
Kartlegging av prionproteinets fysiologiske funksjon er viktig for å forstå utviklingen av prionsykdommer.

– Forskningsarbeidet er også viktig for å forstå potensielle bivirkninger av mulige fremtidige behandlingsformer mot prionsykdommer. Det kan tenkes at behandlingsformer kan involvere blokkering av prionproteinet eller å fjerne genet som koder for det, men da trenger vi å vite hva konsekvensene kan bli, sier Salvesen. 

Øyvind Salvesen forsvarer sin doktoravhandling «Prionproteinet og betennelsesprosessen» 19. Desember ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 14. desember 2017 - 8:55 - Updated 14. desember 2017 - 9:00