Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

God fiskehelse i oppdrettsanleggene er svært viktig for både næring og dyrevelferd for laksen. Langs hele norskekysten har oppdrettsanlegg hatt utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos Atlantisk laks.

Piscine orthoreovirus (PRV) er et vanlig virus hos oppdrettslaks og kan av og til forårsake HSMB. PRV hører til en virusfamilie som har til felles at de gir infeksjon i mage/tarm hos pattedyr. Virusfamilien inkluderer nå også virus som gir sykdom hos et bredt vertsspekter, deriblant fisk.

Virusfabrikker
PRV produserer enkelte proteiner som etablerer produksjonssteder for virus, såkalte «virusfabrikker», i infiserte celler. Slike virusfabrikker er tidligere observert i PRV-infiserte røde blodceller fra laks.

– I doktorgradsarbeidet mitt viste vi at virusfabrikkene dannes av et virusprotein som rekrutterer andre PRV-proteiner til virusfabrikkene slik at nye viruspartikler kan settes sammen, forklarer Hanne Merethe Haatveit.

Akutt, massiv infeksjon i blodcellene
Hun forklarer at videre studerte hun viruskinetikk, det vil si produksjonen av virus over tid. Hun observerte også motreaksjonen mot viruset i blodcellene fra PRV-infisert laks.

Resultatene viste at PRV gir en akutt, massiv, infeksjon i blodceller som strekker seg over noen få uker før fiskens immunrespons dirigerer infeksjonen over i en fase hvor fisken ikke er syk, men forblir bærer av viruset.

Test av DNA-vaksiner mot HSMB
Til slutt ble det utført to smitteforsøk hvor ulike DNA-vaksiner mot HSMB ble testet. 

I løpet av de siste årene har det blitt beskrevet flere ulike varianter av PRV, og viruset har blitt koplet til en rekke sykdomstilstander hos laksefisk, som blant annet melaninflekker (PRV 1), EIBS (PRV 2), HSMB hos regnbueørret (PRV3) .

Grunnkunnskap er viktig for forebygging av sykdom
– Mer kunnskap om PRV sine proteiner og deres ulike funksjoner ved replikasjon er viktig for å forstå konsekvensene av virusinfeksjonen, og for å kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, inklusive vaksiner, sier Haatveit.

Dette doktorgradsarbeidet har ført til flere interessante hypoteser som kan være verdifulle for fremtidig forskning, og er et eksempel på at grunnforskning kan være verdifullt.

Hanne Merethe Haatveit disputerer 6. desember ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen: Molekylærbiologiske studier av Piscine orthoreovirus – virusfabrikker, kinetikk og vaksinering.

Published 4. desember 2017 - 10:49 - Updated 14. desember 2017 - 9:21