Effekt av genetiske melkeproteinvarianter på melkens koaguleringsegenskaper

Doktorgradsarbeidet til Isaya Appelesy Ketto omfatter studier av ulike genotyper av kumelkprotein på deres evne til syre- og løpe koagulering. Studiene viste store forskjeller i koagulasjonsegenskapene mellom de ulike genetiske proteinvariantene, og at de som var fordelaktige for syrekoagulering ikke nødvendigvis var gode for løpekoagulering.

Effekt av genetiske melkeproteinvarianter på melkens koaguleringsegenskaper

En rekke studier har undersøkt effekten av genetiske varianter av melkeprotein på melkens sammensetning, løpekoagulering- og ystingsegenskaper i melk fra ulike feraser. Hittil har imidlertid bare noen få av disse studiene omfattet effekten av genotyper av melkeprotein på melkens syrekoaguleringsegenskaper.

Målet med forskningen i dette studiet var å studere effekten av genetiske varianter av melkeprotein på løpe- og syrekoaguleringsegenskapene i melk fra norsk rødt fe (NRF). I tillegg ble effekten av ulike genotyper av melkeprotein på konsistensen til skummet kulturmelk undersøkt. De genetiske variantene av både αs1-kasein (CN), β-CN og κ-CN påvirket løpekoaguleringsegenskapene til melk fra NRF-kua (med genotypene BC, A1A2 og BB av henholdsvis αs1-CN, β-CN, og κ-CN var gunstige). I forhold til syrekoagulering var κ-CN og β-laktoglobulin (LG) (myseprotein) viktig, og κ-CN AA og β-LG AB favoriserte en god syregel. Spesielt var AB-genotypen av β-LG viktig da den bidrog til redusert myseutskillelse under lagring av kulturmelk.

Funnene i dette arbeidet gir viktig informasjon både i forhold til avl og produksjon av melkeprodukter på hvilke genotyper det vil være viktig å beholde i NRF kua, dette kan bidra til å forbedre produksjonen og kvalitet på ost og kulturmelkprodukter. Det vil også være viktig å redusere forekomst av genotyper som er assosiert med både dårlig løpe- og syre koaguleringsegenskaper.

Isaya Appelesy Ketto disputerer ved NMBU 8. november 2017.

Published 27. oktober 2017 - 14:25 - Updated 27. oktober 2017 - 15:23