Effekt av genetiske melkeproteinvarianter på melkens koaguleringsegenskaper

En rekke studier har undersøkt effekten av genetiske varianter av melkeprotein på melkens sammensetning, løpekoagulering- og ystingsegenskaper i melk fra ulike feraser. Hittil har imidlertid bare noen få av disse studiene omfattet effekten av genotyper av melkeprotein på melkens syrekoaguleringsegenskaper.

Målet med forskningen i dette studiet var å studere effekten av genetiske varianter av melkeprotein på løpe- og syrekoaguleringsegenskapene i melk fra norsk rødt fe (NRF). I tillegg ble effekten av ulike genotyper av melkeprotein på konsistensen til skummet kulturmelk undersøkt. De genetiske variantene av både αs1-kasein (CN), β-CN og κ-CN påvirket løpekoaguleringsegenskapene til melk fra NRF-kua (med genotypene BC, A1A2 og BB av henholdsvis αs1-CN, β-CN, og κ-CN var gunstige). I forhold til syrekoagulering var κ-CN og β-laktoglobulin (LG) (myseprotein) viktig, og κ-CN AA og β-LG AB favoriserte en god syregel. Spesielt var AB-genotypen av β-LG viktig da den bidrog til redusert myseutskillelse under lagring av kulturmelk.

Funnene i dette arbeidet gir viktig informasjon både i forhold til avl og produksjon av melkeprodukter på hvilke genotyper det vil være viktig å beholde i NRF kua, dette kan bidra til å forbedre produksjonen og kvalitet på ost og kulturmelkprodukter. Det vil også være viktig å redusere forekomst av genotyper som er assosiert med både dårlig løpe- og syre koaguleringsegenskaper.

Isaya Appelesy Ketto disputerer ved NMBU 8. november 2017.

Published 27. oktober 2017 - 14:25 - Updated 27. oktober 2017 - 15:23