Leddskader hos hest

Osteokondrose er en sykdom som oppstår i ledd under utvikling hos mennesker og mange dyrearter, og som kan gi løse biter i ledd, kjent som osteochondrosis dissecans.  Sykdommen er vanlig hos store hesteraser, og den kan være arvelig betinget.

Doktorgradsarbeidet til Palle Brink inkluderte 115 hester som ble operert for osteokondrose i haseleddene ved hjelp av kikkhullskirurgi.

– Vi stillet diagnosen ved hjelp av en undersøkelse for halthet, symptomer på hevelse rundt leddet på grunn av økt mengde leddgalle, altså leddvæske, og en røntgenundersøkelse, sier Palle Brink ved NMBU Veterinærhøgskolen 

Tydelig redusert halthet
Under operasjonene ble det tatt leddgalle og vevsprøver fra leddkapselen. I tillegg ble de samme prøvene tatt fra 38 friske kontrollhester. En stund etter operasjonene og etter rehabilitering, ble det igjen tatt en prøve av leddvæsken og hestene ble igjen undersøkt. Dette gjaldt 79 av de 115 hestene som ble operert.

– Hos de hestene som ble operert var haltheten tydelig redusert. Vi fant også at mengden leddvæske var betydelig mindre, sier Brink.

Funnene viste også at i leddkapselen hos de opererte hestene var det betennelsesforandringer i form av økt mengde marginaliserte synovie-celler og økt infiltrasjon av betennelsesceller sammenlignet med de friske kontrollhestene. En statistisk sikker sammenheng ble også funnet mellom leddgalle og betennelsesforandringene i leddene.

– Funnene støtter antakelsene om at det er en betennelsesprosess tilstede i ledd med osteochondrose, sier Brink.

Palle Brink har tatt doktorgrad på leddskader hos hest.

Foto
NMBU

Kan måle antistoff for diagnose
I leddvæsken ble det også funnet en reduksjon i proteinet fibromodulin etter operasjonen. Proteinet finnes i intercellulærsubstansen i leddbrusk og kan derfor gå over i leddvæsken.

– Vi fant en sammenheng mellom mengden fibromodulin i leddvæsken og graden av betennelsesforandringer i leddene. Det tyder på at mengden fibromodulin øker i ledd med betennelsesforandringer, forteller Brink.

Til slutt ble det målt kløvningsprodukter som gjenkjennes av immunsystemet ved hjelp av et antistoff, såkalte neo-epitoper. Det ble undersøkt neo-epitoper av fibromodulin og et protein i leddbrusken kalt cartilage oligomeric protein (COMP). Disse stoffene ble undersøkt i ledd med forskjellige typer skader, frakturer, infeksjon og osteoartrose. Undersøkelsen viste at det var signifikant høyere konsentrasjoner av disse neo-epitopene i haseledd fra hester med disse leddforandringene enn fra kontrollhestene.

– Dette betyr at konsentrasjonene av disse neo-epitopene reflekterer den inflammatoriske prosessen i et ledd og kan brukes som et enkelt og rimelig diagnostisk hjelpemiddel for å diagnostisere leddskader hos hest, sier Palle Brink.

Brink disputerer 7. september på NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 1. september 2017 - 10:15 - Updated 14. desember 2017 - 9:14