Kan kunstig intelligens finne gode ideer i nettsamfunn?

I sitt doktorgradsarbeid har Kasper Christensen undersøkt om det er mulig å bruke kunstig intelligens til automatisk å identifisere ideer til innovasjon eller nye produkter.

Kan kunstig intelligens finne gode ideer i nettsamfunn?

Evnen til å tenke ut nye ideer og løsninger – til nye og gamle problemstillinger – er viktig for samfunnsutvikling. Uten nye ideer, ingen innovasjon. Bedrifter jakter alltid på nyvinninger, som nye, vellykkede og nyttige produkter. Uavhengig av type nyvinning, er leting etter neste store innovasjon kostbart fordi mange nye produkter mislykkes når de introduseres i et marked.

Forskere har påpekt at diskusjoner på nettsamfunn er en potensiell kilde til nye ideer. Utfordringen er å trekke ut nyttige ideer fra de store mengdene med data i nettsamfunn. Christensens doktorgradsarbeid foreslår en automatisert metode for å identifisere ideer som kan framskynde innovasjoner. Metoden er basert på maskinlæring og systematisk tekstgjennomgang. Christensen har også testet om metoden finder gode ideer. Resultatet viser at en datamaskin som er trent til å lete etter ideer, det vil si som benytter algoritmer basert på forhåndsdefinerte mønstre fra tekster som omhandler ideer, kan identifisere ideer i diskusjoner på nettsamfunn. For to produktkategorier, Lego og ølbrygging, viser Christensen moderat til betydelig samsvar mellom ideer identifisert av datamaskiner og ideer identifisert av dommere/eksperter. Resultatet gir håp om automatisert identifisering av nye ideer, som kan gi bedre markedstilpassede produkter og raskere innovasjon – også på andre typer produkter.

Kasper Christensen, fra Brenderup i Danmark, er ansatt ved Nofima og har tatt doktorgraden ved Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Published 26. April 2017 - 14:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:08