Økt kunnskap om polynevropati (silosjuke)

Sykdommen ble først oppdaget i Norge i 1995 og siden da har det vært årlige nye tilfeller i Norge. Fra 2008 har det også vært nesten årlige tilfeller i Sverige mens Finland har rapportert om totalt 11 utbrudd.

Sykdommen påvirker nervesystemet til hestene og fører til at de virker svake i bakparten og lander på framsiden av kodene istedenfor med hoven («overkoding»). Ofte blir flere hester på samme stall rammet. Sykdommen er et velferdsproblem ettersom mange hester må avlives og de som klarer seg er syke i lang tid. Siden 1995 har det blitt registrert mer enn 600 tilfeller i Norge, Sverige og Finland, noe som gjør denne sykdommen til den mest utbredte polynevropatien blant hester i de nordiske landene.

Ny og systematisert kunnskap
Resultatene fra doktorgradsarbeidet viser at det dreier seg om en klinisk svært karakteristisk sykdom som kjennetegnes av overkoding. Graden varierer fra snubling under belastning til at hesten ikke klarer å reise seg. De alvorligste tilfellene blir avlivet og i Norge har 32% av de registrerte hestene blitt avlivet pga sykdommen.

De aller fleste som overlever blir helt friske, men det kan ta mange måneder før de slutter å kode over og kan settes i trening igjen.

Usikkert hva som utløser sykdommen
De aller fleste hestene (94,5%) har blitt fôret med ensilert fôr (plastpakket grovfôr), men foreløpige undersøkelser har ikke avdekket hva det eventuelt er i fôret som utløser sykdommen. Andre felles faktorer har ikke blitt påvist. Detaljerte undersøkelser av nervene viser også et helt karakteristisk bilde i nervetrådene til alle nerver som ble undersøkt. Funnene passer ikke med noen andre kjente sykdommer, hverken på mennesker eller dyr.

Arbeidet hittil har lagt grunnlag for videre undersøkelser om årsaksfaktorer og håp om i fremtiden kunne klare å unngå sykdommen eller eventuelt behandle den.

Published 30. mars 2017 - 16:25 - Updated 23. mai 2017 - 19:09