Fra grønnalger til landplanter

En avgjørende egenskap ved de første landplantene var evnen til å danne organer som stengler, blad og blomster som gjorde det mulig å innta landjorda. Doktorgraden til Ako Eugene Ako er grunnforskning på høyt nivå som vil kunne bidra til mer kunnskap om evolusjonen av landplanter.

En viktig forutsetning for utviklingen av landplanter mener man har med et spesielt gen å gjøre (DEK 1 genet).  Doktorgraden (PhD) til Ako Eugene Ako omhandler funksjonen til dette genet og hvilken rolle det spilte i overgangen fra alger til landplanter.

Tittelen på avhandlingen: «Disseksjon av DEK1 Loop og Linker funksjon»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas:  Onsdag 8. mars 2017 kl 12:15 i auditoriet TU101, Tårnbygningen, NMBU.

Emne for prøveforelesningen: "Get physical! The role of cell mechanics in plant signalling and development"

Doktoranden i full aktivitet på laboratoriet.

Doktoranden i full aktivitet på laboratoriet.

Foto
Wencke Johansen

Puddermose

I forskningen sin har doktoranden brukt puddermose (Physcomitrella patens)  som modellplante. Moser var de første landplanter som utviklet seg på jorda og det gjør derfor denne arten spesielt egnet. -Vår arbeidshypotese var at proteinet i genet DEK 1, i overgangen mellom alger og landplanter utviklet evnen til danne celler, og på den måten spilte en viktig rolle under utviklingen av tredimensjonale organer som stengel, blader og blomster, forteller Ako. Denne evnen var et stort fremsteg sammenliknet med algene, som vokser i lange kjeder uten evne til å strekke seg over bakken.

 

Grunnforskning

I dette arbeidet studeres DEK1 genet som koder for et stort protein som sitter forankret i cellemembranen og som inne i cellene er koplet til et enzym som koder for et proteinspaltende enzym, calpain. Denne egenskapen til DEK1 proteinet, som vi tror utviklet seg på overgangen fra alger til landplanter, spilte en viktig rolle under utviklingen av landplanter og dermed all medfølgende mangfoldig liv på landjorda.  Dette er grunnforskning på høyt nivå som vil kunne bidra til mer kunnskap om evolusjonen av planter og om hvordan vi kan utnytte denne kunnskapen og cellenes  ulike egenskaper i planteforedlingens tjeneste.

 

Hovedveileder har vært  prof. Odd-Arne Olsen (NMBU), med f.aman. Wenche Johansen (Høyskolen Innlandet), dr. Viktor Demko (NMBU) og Robert Charles Wilson (Høyskolen Innlandet) som medveiledere.

Bedømmelseskomité: Dr. Viktor Žárský, Institute of experimental botany, Tjekkia, Professor Paul Grini, Institutt for biovitenskap, UiO og Professor Siri Fjellheim, BIOVIT, Institutt for plantevitenskap, NMBU

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2017:05, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1415-0

Published 3. mars 2017 - 9:46 - Updated 28. mai 2021 - 11:34