Verktøy for gjenoppretting av kjemiske absorpsjonsspektra

I denne doktorgradsavhandlingen utviklet vi effektive verktøy for gjenoppretting av kjemiske absorpsjonsspektra fra spektra som vanskelig å tolke på grunn av spredningseffekter fra Mie spredning og såkalte fringes. De utviklede algoritmene ble validert for simulerte data og målte datasett.

Sammenlignet med andre algoritmer har våre metoder flere fordeler. Våre algoritmer er raskere, de er mer stabile og korrekturene er mer nøyaktige.

Published 23. February 2017 - 11:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:09