Soppgifter i mais

Fusariose er navn på en plantesykdom som er årsak til kolberåte i mais. Angrepet reduserer kvaliteten og lagringesevnen, men mer alvorlig er dannelsen av en gruppe soppgifter (mykotoksin) som kalles fumonisiner,  som er meget farlige  for både mennesker og husdyr. Forekomsten av denne soppgiften i mais har vært lite undersøkt i Etiopia. I doktorgraden sin (PhD) har Hadush Tsehaye Beyene forsket på dette.

 

Tittelen på avhandlingen: «Tiltak mot Fusarium verticilloides og fumonisin i mais i Etiopia»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas:  Tirsdag 21. juni kl: 12:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Mode of action of biocontrol agents against plant pathogenic fungi"

 

Fusarium-kolberåte i mais.

Fusarium-kolberåte i mais.

Foto
Hadush T. Beyene

Soppgift

Mais er et viktig matplante/næringsmiddel for både dyr og mennesker i store deler av verden. Samtidig er kolberåte og soppgiften fumonisin vanlig overalt der det dyrkes mais, også i Etiopia. Kolberåte skyldes angrep av ulike arter i soppslekten Fusarium. I avhandlingen  har Hadush undersøkt forekomsten av Fusarium og presenterer  resultater fra analyser  for soppgifter i mais fra ulike dyrkningssoner i landet og fra feltforsøk med forskjellige maissorter.  Her i landet dyrker vi stort sett bare tidlige sorter av sukkermais og har ikke problemer med kolberåte og soppgift. Men med en klimaendring kan andre maissorter bli aktuelle også hos oss.   

 

Matsikkerhet

Fusarium-råte og utvikling av soppgifter er en stor trussel mot maisproduksjonen over hele verden. I studiene sine påviser Hadush en rekke muligheter til å begrense produksjonen av soppgifter. Han viser at det var stor variasjon i evnen til å produsere soppgift blant Fusarium-artene, at det er betydelig  variasjon i resistens mellom maissortene, og at biologisk frøbeising bidrar til å beskytte mot Fusarium-angrep.

Denne studien har gitt mye ny kunnskap om maissykdommen kolberåte og forekomsten av soppgiften fumonisin i mais og doktorgraden er et viktig bidrag til økt matsikkerhet i Etiopia.

 

Hovedveileder har vært Anne Marte Tronsmo, med prof May Bente Brurberg (NIBIO), prof. Leif Sundheim (NIBIO), prof Arne Tronsmo (NIBIO) og dr. Dereje Assefa (MU) som medveiledere.

 

Bedømmelseskomité: Dr. Cees Waalwijk, Plant Research International, Nederland, Dr. Annika Djurle, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige, Adjunct Professor Arne Stensvand, IPV, NMBU

 

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2016:18 ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1347-4.

Published 16. juni 2016 - 8:27 - Updated 28. mai 2021 - 11:29