Solbær – sorter, klima og innholdsstoffer

Solbær er kjent for sitt høye innhold av helsefremmende stoffer – ja, i perioder anbefalt og brukt som vitamintilskudd og sikringskost. Solbær har derfor vært en naturlig del av nærmest alle privathager i landet. I dag dyrkes den mest til industrien, men også noe til friskkonsum. Det har vært en økende interesse for å kartlegge hvordan innholdet av helserelaterte stoffer i avlingen påvirkes av ulike klimaforhold og av sorter med ulikt genetisk opphav. Dette er temaet for doktorgraden (PhD) til Tomasz Leszek Woznicki.   

 

Tittelen på avhandlingen: «Virkning av genotype og klima på avling og kjemisk innhold hos solbær»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Onsdag 8. juni kl: 12:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Environmental effects on blackcurrant quality and the implications for future production"

 

En del av temperaturstudiene foregikk i fytotron hvor temperatur og daglengde kunne reguleres

En del av temperaturstudiene foregikk i fytotron hvor temperatur og daglengde kunne reguleres

Foto
Tomasz Woznicki

Sorter og innholdsstoffer

Ett av målene for arbeidet har vært å undersøke den betydning sorter og klima har på den ernæringsmessige kvaliteten på frukt og bær. I doktorgradsforskningen sin har Tomasz Woznicki tatt for seg solbær og nyttet sorter med ulik genetisk opprinnelse, nemlig: ‘Ben Hope’ og ‘Ben Tron’ fra Skottland, de norske ‘Hedda’, ‘Narve Viking’ og ‘Kristin’, samt ‘Imandra’ fra Kola/Russland. Det er undersøkt avling, bærstørrelse, kjemisk innhold og ernæringsmessige/helserelaterte innholdsstoffer under ulike dyrkings- og temperaturforhold.

Nordlig art

Solbær er en nordlig art som finnes viltvoksende i Skandinavia og Sibir/Russland. Faktisk er det slik at alle som driver foredling av solbærsorter i dag bruker genmateriale fra disse nordområdene fordi de er resistente mot meldugg. Studiene til Tomasz Woznicki viste også at generelt økte avlingen og den ernæringsmessige kvaliteten i år med relativt lav sommertemperatur og stor nedbør. – Faktisk var avling og bærvekt negativt korrelert med sommertemperaturene og positivt korrelert med nedbør. I tillegg hadde bæra høyere innhold av askorbinsyre (C-vitamin) og andre antioksidanter i kjølige somre med rikelig nedbør, forteller Tomasz Woznicki, - noe som understreker den nordlige tilhørigheten. Ulik daglengde hadde derimot liten virkning.

 

Hovedveileder har vært f.aman. Siv Fagertun Remberg (NMBU) og med f.aman. Anne-Berit Wold (NMBU), Dr. Anita Sønsteby (NIBIO) og Dr. Kjersti Aaby (NOFIMA) som medveiledere.

Bedømmelseskomité: Dr. Rex M. Brennan, James Hutton Institute, Scotland, Dr. Kimmo Rumpunen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige, Professor Sissel Torre, IPV, NMBU

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2016:40 ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1366-5.

Published 1. juni 2016 - 9:35 - Updated 28. mai 2021 - 11:29