Helsefremmende stoffer i brokkoli

Kålvekstene, og særlig brokkoli, inneholder mye slike antioksidanter, men det er uklart hvordan innholdet påvirkes etter høsting og frem til forbruker. Dette er temaet for doktorgraden (PhD) til Anna Rybarczyk-Plonska. 

 

Tittelen på avhandlingen: «Effekt av temperatur, lys og UV-B på helserelaterte innholdsstoffer i brokkoli (Brassica oleraces L var. Italica) etter høsting»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Tirsdag 19. januar 2016, kl. 12:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Secondary plant metabolites – their implications for human health"

 

Helsepositive stoffer

De helsepositive egenskapene til grønnsaker, og særlig kålvekstene, er knyttet til innholdet av vitaminer og bioaktive forbindelser som vitaminer, flavonoler  og glukosinolater. Man vet at disse forbindelsene styrker immunforsvaret og beskytter cellene mot angrep av skadelige stoffer (frie radikaler), og kan på den måte bidra til å hindre utvikling av kreft, hjerte- og karsykdommer og en del andre sykdommer. - Men i dag er det fortsatt uklart hvordan disse stoffene oppfører seg etter høsting, forteller Anna  Rybarczyk-Plonska. Hensikten med dette forskningsarbeidet er å undersøke hvordan temperatur, lys og tid, dvs. de forhold grønnsaker har under distribusjon frem til forbruker, påvirker innholdet av disse positive innholdsstoffene.

 

 

Måling av synlig lys som brokkoli utsettes for i butikkene. Måleinstrument er LU-Ex 02 digital luxmeter.

Måling av synlig lys som brokkoli utsettes for i butikkene. Måleinstrument er LU-Ex 02 digital luxmeter.

Foto
Privat

 

Etter høsting

Men brokkoli er også sterkt utsatt for tap av fuktighet og visning etter høsting, derfor blir den vanligvis omsatt pakket i krympeplast. I tillegg har blomstene lett for å begynne å åpne seg dersom temperatuten er for høy, noe som går sterkt ut over kvaliteten. I studiene simulerte man de forhold produktene vanligvis blir utsatt for på veien til forbruker, nedkjøling etter høsting og så høyere temperaturer og lys i butikkene. Studiene viste at tiden fra høsting til forbruk, temperatur og lys under omsetningen påvirket innholdet av de helsepositive innholdsstoffer på forskjellig måte. Disse resultatene har gitt viktig informasjon om hvordan en kan forbedre håndteringen av brokkoli under distribusjon og salg, for å ta var på denne grønnsakens kvalitet og verdifulle innholdsstoffer på best mulig måte.

 

 

Hovedveileder har vært f.aman. Anne-Berit Wold (NMBU) og med dr. Magnor Hansen (NMBU), dr. Gunnar B. Bengtsson (NOFIMA), dr. Grethe Iren A. Borge (NOFIMA) og dr. Sidsel Fiskaa Hagen (NOFIMA) som medveiledere.

I tillegg har Gartnerhallen og BAMA bidratt økonomisk og Nofima med veiledning.

 

Bedømmelseskomité: Professor Monika Schreiner, Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Tyskland, professor Cristina Garcia-Viguera, Department of Food Science and Technology, Spanish National Research Council, Spania, professor Anne Kjersti Uhlen, Institutt for plantevitenskap, NMBU

 

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2016:05, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1334-4.

Published 14. januar 2016 - 14:16 - Updated 28. mai 2021 - 11:31