Vinterherdighet hos engvekster

Pågående og fremtidige klimaendringer vil påvirke herdingen om høsten av grasartene våre og dermed evnen til sikker overvintring. Siden alt tyder på at klimaendringene vil gi størst økning i temperaturen ved nordlige breddegrader, vil også utfordringene bli størst i nord. Dette er temaet for doktorgraden (PhD) til Sigridur Dalmannsdottir. 

 

Tittelen på avhandlingen:   «Vinterherdighet av flerårige norske engvekster i en forlenget vekstsesong»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Torsdag 17. desember 2015, kl. 13:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: “What are the likely consequences of climate change on crop production and the agricultural economy in Norway?”

 

Frostherdighet

Husdyrbønder er avhengig av engvekster som overvintrer sikkert fra år til år. Klimaet om høsten er avgjørende for plantenes vekstavslutning og herding og dermed overvintringsevnen. Dagens og fremtidige klimaendringer tyder på at temperaturen øker mest ved nordlige breddegrader, og mer om høsten og vinteren enn om sommeren, med mer regn enn snø.  Dette betyr at herdingen av plantene om høsten vil skje under andre temperatur- og lysforhold enn før. - For å kunne foredle fram sorter som er tilpasset fremtidens klima, må vi kjenne til de egenskapene som er viktig for optimal overvintringsevne, forteller Sigridur Dalmannsdottir.

 

Nye sorter

I undersøkelsene sine målte Sigridur Dalmannsdottir herding under høyere temperaturer, mindre lys og vannmettet jord for de viktige fôrplantene våre: timotei, flerårig raigras og rødkløver, av sorter som var tilpasset nordlige og sørlige forhold. Resultatene viste at herdingsprosessen blir forsinket ved høyere høsttemperaturer og både fotosyntetisk aktivitet og frosttoleranse ble redusert. Reduksjonen var størst ved korte daglengder, dvs. i nord. Dette betyr at plantene kan få dårligere overvintringsevne i det fremtidige klimaet, noe som vil være viktig for fôrproduksjon og mulighetene for husdyrhold. – I et fremtidig klima bør det foredles fram nye sorter der herdingsprosessen er mer kontrollert av daglengden og mindre av temperaturen. Dette kan bidra til bedre overvintring for engvekstene våre, hevder doktoranden.

 

Feltarbeid med måling av fotosyntetisk aktivitet.

Feltarbeid med måling av fotosyntetisk aktivitet.

Foto
Marit Jørgensen
Sigridur Dalmannsdottir (46) er fra Akureyri på Island. Hun har bachelorgrad i biologi ved Universitetet i Tromsø fra 1993 og mastergrad i plantefysiologi samme sted i 1996. Fra 1997 frem til 2009 har hun jobbet som forsker ved Landbruksuniversitetet på Island. Fra 2009 er hun ansatt som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Holt i Tromsø, tidligere Bioforsk. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2010, med støtte fra NFR som en del av prosjektet VARCLIM og NIBIO.

 

Hovedveileder har vært prof. Odd Arne Rognli (NMBU) og med Dr. Marit Jørgensen (NIBIO), Dr. Arild Larsen (Graminor) og prof. Marcin Rapacz (University of Agriculture, Krakow) som medveiledere.

 

Bedømmelseskomité: forsker Dr. Annick Bertrand, Agriculture and Agri-Food Canada. professor Bodil Frankow-Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, professor Tor Arvid Breland, NMBU, Institutt for plantevitenskap.


Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2015:88 ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1322-1

Published 14. desember 2015 - 10:02 - Updated 28. mai 2021 - 10:48