Biovit-professor leder arbeidet for å forbedre innvirkningen og synligheten til plantevitenskap i Europa

Av Janne Karin Brodin

Odd Arne Rognli i the show area at Vollebekk
Professor Odd Arne Rognli i plantevisningsfeltet ved Senter for klimaregulert planteforskning (SKP), ved NMBU, avdeling friland.Foto: Mallikarjuna Rao Kovi

Professor Odd Arne Rognli ble tidligere i år president i EPSO, European Plant Science Organization

EPSOs oppgave er å synliggjøre betydningen av plantevitenskap i Europa.

EPSO er en uavhengig akademisk organisasjon som representerer mer enn 200 forskningsinstitutter, universiteter og institutter fra 31 land både i og utenfor Europa.

-  Plantevitenskap spiller en avgjørende rolle i å løse de store utfordringene definert av FNs bærekraftsmål. Vi må utvikle mer bærekraftige mat- og fôrsystemer, sier Rognli i sin presentasjon på EPSO hjemmeside.

Videre sier han:

Jeg er veldig opptatt av å forstå genetisk mangfold og bruk av genomikk, avansert fenotyping og bioteknologi for å utnytte dette mangfoldet for foredling av motstandsdyktige, klimatilpassede og ressurseffektive sorter. Overføring av kunnskap fra modellarter til kulturplanter, implementering av nye foredlingsteknologier og internasjonalt samarbeid er vesentlige elementer for innovasjoner i plantesektoren.

Personlig har jeg en stor interesse i fôrvekster og bærekraftig grovfôrdyrking. En bedre integrasjon mellom husdyr- og planteproduksjon er nødvendig for å forbedre den generelle bærekraften i landbruket i Europa.

Til slutt tror jeg at EPSO må fokusere på studentene. Plantevitenskapelige studieprogrammer må også integrere teknologi og datavitenskap for å tiltrekke seg de beste studentene.

Les mer om EPSO og betydningen av planter.

Publisert - Oppdatert

Del på