For henvisende veterinærer

Veterinærhøgskolen har noen av landets fremste eksperter innen veterinærmedisin og tar imot henvisninger innen en rekke fagområder.
Akuttpasienter kan henvises hele døgnet.

Forskning

Studie om behandling av kranial korsbåndssykdom hos små hunder

Vi har nå startet en stor prospektiv, randomisert klinisk studie om behandling av kranial korsbåndsykdom hos små hunder. Studien har som formål å undersøke om konservativ behandling alene kan gi et tilfredsstillende langtidsresultat hos små hunder med kranial korsbåndssykdom – eller om kirurgi alltid bør anbefales.

Nye metoder for fjerning av urinstein hos hund og katt

Dyresykehuset – smådyr tilbyr når flere mindre invasive metoder for fjerning av urinstein hos hund og katt. Ta kontakt for henvisning av din pasient.

Bildet viser en hund som får en godbit av tørket kylling.

Fanconi syndrom hos norske hunder

Ved Dyresykehuset – smådyr registrerte vi i 2018 en økning i ervervet Fanconi syndrom (FS) hos hund. Nå forsker vi for å finne ut mer. Har du en hund med FS – ta kontakt med oss.

Veileder om dyremishandling

Som veterinær vil man før eller siden bli stilt overfor dyr som har blitt utsatt for mishandling. Denne veilederen tar for seg risikofaktorer og kjennetegn på vold mot dyr, med hovedfokus på fysiske skader som er påført med overlegg. De kan ofte kan være vanskelig å skille fra skader som skyldes genuine uhell.

Tidligere førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen, Karianne Muri, har spesialisert seg på denne problematikken og har skrevet en veileder for veterinærer. Hun jobber nå ved Veterinærinstituttet.