For dyreeiere

Dyresykehuset - smådyr har veterinærer med spesialistkompetanse innen flere fagområder. Vi tar imot pasienter både via timebestilling fra dyreeiere, og via henvisning fra andre veterinærer.

Vi har døgnåpent for akutthjelp.

Veterinærtjenester