Fagområder ved Dyresykehuset – smådyr

Indremedisin

Indremedisinsk enhet tar imot hunder og katter for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder. Undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter samt veiledning av spesialistkandidater er integrert i den daglige klinikkdriften. Veterinærer som henviser pasienter til oss, bidrar dermed til utdannelsen av veterinærer, dyrepleiere, og spesialister. 

Våre fagområder er

 • Gastroenterologi, inkludert lever og bukspyttkjertel 
 • Luftveier 
 • Nefrologi/urologi  
 • Endokrinologi 
 • Autoimmune sykdommer 
 • Infeksiøse sykdommer 
 • Kardiologi 
 • Klinisk patologi 
 • Onkologi
 • Nevrologi

Vi tar ikke imot henvisninger kun til radiologi (røntgen, ultralyd, fluoroskopi, CT, MR) eller klinisk patologi. Disse tjenestene utfører vi som en del av utredningen av Dyresykehusets pasienter for å sikre mest mulig helhetlig evaluering.  

Indremedisinsk team

Ellen Skancke
Ellen Skancke
Veterinær, ph.d., stor interesse for gastroenterologi, hepatologi og pankreassykdommer.
Leder for Seksjon for smådyrsykdommer
Kristin Paaske Anfinsen
Kristin Paaske Anfinsen
Veterinær, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i indremedisin (DACVIM, DECVIM), spesiell interesse for endokrinologi.
Enhetsleder indremedisin
Heidi Sjetne Lund
Heidi Sjetne Lund
Veterinær, ph.d. innen sykdommer i nedre urinveier hos katt. Fagansvar for urologi og nefrologi.
Sivert Nerhagen
Sivert Nerhagen
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i indremedisin (DACVIM, DECVIM), særlig interessert i autoimmune sykdommer, gastroenterologi og luftveislidelser. 
Liva Ihle Vatne
Liva Ihle Vatne
Veterinær, sertifikat i kardiologi fra the Royal College of Veterinary Surgeons og er ansvarlig for utredning og behandling av hjertepasienter.
Hege Brun-Hansen
Hege Brun-Hansen
Veterinær, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i klinisk patologi (DECVCP), lang erfaring og spesiell interesse innenfor hematologi og cytologi.

Teamet har flere dyrepleiere som følger opp pasientene. 

Intensiv

Intensivavdelingen har plass til 10-14 pasienter i forskjellige bur og kuvøser. Vi tar imot pasienter fra andre avdelinger ved Dyresykehuset og gjennom eksterne henvisninger.

Kvalifisert personell er til stede hele døgnet:

 • Dyrepleiere og veterinærer behandler og overvåker pasientene.
 • Veterinærer innenfor viktige fagområder som akuttmedisin, anestesiologi og smertebehandling, kirurgi, gastroenterologi, kardiologi og onkologi overvåker behandlingen. 

I tillegg har vi kirurg og anestesiolog i bakvakt kveld/natt/helg hver dag hele året. 

Avdelingen har avansert utstyr for:

 • oksygenbehandling
 • sikker og nøyaktig administrering av væske, blodprodukter og legemidlert
 • tilførsel av ekstern varme ved hypotermi
 • kontinuerlig monitorering av mange viktige livsfunksjoner, inkludert EKG og blodtrykksmåling
 • ultralyd for akuttdiagnostikk
 • laboratoriediagnostikk døgnet rundt, inklusive blodgass- og koagulasjonsanalyse
 • blodbank
Anestesi og smertebehandling

Dyresykehuset tar imot henvisninger for generell anestesi av pasienter med særskilt risiko. 

Våre anestesiveterinærer er involvert i alle anestesier som utføres ved Dyresykehuset og minimerer slik smerte og eventuelle komplikasjoner i forbindelse med anestesi.

Veterinærene gjør preanestetisk utredning og stabilisering, gjennomfører generell anestesi og postanestetisk støttebehandling, godt hjulpet av kvalifiserte dyrepleiere som er involvert i all akutt- og intensivbehandling ved Dyresykehuset. 

Moderne utstyr

Vi har state-of-the-art utstyr for moderne anestesipraksis og kompetanse i bruk av dette. Eksempler er invasiv hemodynamisk monitorering, spirometri, nerve-stimulatorer for neuromuskulær blokkade og ledningsanestesi, ultralyd til bruk ved ledningsanestesier og for avansert kartilgang.

Anestesiteamet

Henning Andreas Haga
Henning Andreas Haga
Veterinær, professor, internasjonal spesialist (diplomat) i anestesi og analgesi (DECVSAA)
Leder for Seksjon for anestesi og radiologi
Emma Hoeberg
Emma Hoeberg
Veterinær, spesialistkandidat i anestesi og analgesi
Bente Wabakken Hognestad
Bente Wabakken Hognestad
Veterinær, spesialistkandidat i anestesi og analgesi
Nora Digranes
Nora Digranes
Veterinær, stipendiat
Kirurgi

Kirurgene og operasjonsdyrepleierne utgjør et team som samarbeider tett med radiologer, anestesipersonale og andre fagområder ved Dyresykehuset. Samlet sett tilbyr kirurgisk enhet et bredt spekter av tjenester på et høyt nivå. Kirurgene og anestesipersonalet er organisert i en vaktordning som ivaretar kirurgiske akuttpasienter 24 timer i døgnet, hele året.

Utredning/diagnostikk

Diagnostikk og gode vurderinger innen kirurgifaget er minst like viktig som selve operasjonen. Riktig diagnose er også en forutsetning for vellykket kirurgi. Vi har lang og bred erfaring innen utredning av haltheter og andre kirurgiske lidelser.

Norges mest avanserte operasjonsavdeling for smådyr

I de nye lokalene på Ås, har vi seks utstyrstunge og høyteknologiske operasjonsstuer. Dette gir oss nye muligheter til behandling og samhandling. Ved operasjon kan vi gjennomlyse pasienter med stor eller liten C-bue, benytte laser og anvende kikkehullsteknikk. Avansert AV-utstyr gjør det også mulig å diskutere pasienten med kolleger og studenter som oppholder seg i andre rom, direkte fra operasjonssalen.  

Thoraxkirurgi

Vi utfører åpen thoraxkirurgi der dette er påkrevet.  Våre spesialister innen anestesi og intensivbehandling sørger for at disse krevende pasientene får en trygg peri- og postoperativ oppfølging. 

Ortopedi og nevrokirurgi

Vi har utstyr og kompetanse til å diagnostisere og behandle de fleste sykdommene­ i bevegelsesapparatet. Dette ­inkluderer bruddbehandling, ledd­kirurgi, artroskopi, oppretting av aksefeil, samt kirurgi relatert til leddbånd-, muskel- og seneskader. Nevro­kirurgiske kasus blir ­utredet i ­samarbeid med radiologene og nevrologene.

Operasjon tilbys pasienter som etter behandling kan forvente en god livskvalitet. Mange orto­pediske og nevro­kirurgiske pasienter­ blir fulgt opp med fysioterapi og øvelser på rehabiliteringsavdelingen på Dyresykehuset - smådyr.   

Bløtvevskirurgi

På kirurgisk enhet behandles de fleste kirurgiske tilstander som er relatert til mage-/tarmkanalen, kjønnsorganer, urinveier og øre/nese /svelg – inkludert mellomøre. Vi har også et tilbud til pasienter med medfødte lidelser som portosystemisk shunt, ektopisk ureter og pylorusstenose. 

Kirurgisk kreftbehandling

I samarbeid med Veterinær­­høg­skolens onkologer, radiologer og patologer, planlegges og utføres kirurgisk kreft­behandling. Dette innebære fjerning av ­svulster med eventuelt på­følgende ­rekonstruksjon.

Kirurgisk team

Anne Marie Breen
Anne Marie Breen
Veterinær, lang erfaring innen bløtvevskirurgi og generell ortopedi.
Enhetsleder kirurgi
Elena Regine Moldal
Elena Regine Moldal
Veterinær, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i kirurgi (DECVS).
Tuva Holt Jahr
Tuva Holt Jahr
Veterinær, stipendiat, forsker på korsbåndssykdom hos hund,
Francisca Corral
Francisca Corral
Veterinær, sertifisert klinisk videreutdanning innen kirurgi (GPCertSAS)
Eva-Marie Ravn-Mølby
Eva-Marie Ravn-Mølby
Veterinær, stipendiat, forsker på korsbåndssykdom hos hund, bløtvevskirurg
Nevrologi

Vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske lidelser. I utredningen inngår en klinisk nevrologisk undersøkelse. I tillegg kan avansert bildediagnostikk (eksempelvis 3T MR, CT), prøvetaking og spesialiserte analysemetoder, så som elektrodiagnostikk i form av elektromyografi (EMG), nevrografi, elektroencefalografi (EEG) og hørselstest (BAER) inngå i utredningen.

Nevrologisk team

Josefin Hultman
Josefin Hultman
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i nevrologi (DECVN)

I tillegge er vårt kirurgiteam tett knyttet opp mot nevrologi. Vi har et høyt kvalifisert anestesiteam som sikrer trygg og tilpasset anestesi når det gjelder narkose ved undersøkelser og behandlinger av våre nevrologiske pasienter. I tillegg har vi radiologer som kan tilpasse bildediagnostiske undersøkelser individuelt for optimal bildetolking. Vi har også en intensivavdeling med kvalifisert personale til hjelp når pasientene har behov for akutt- og intensivbehandling.

I tillegg utfører vårt fysioterapi/rehabiliteringsteam opptrening og etterbehandling av nevrologiske pasienter.

Kreftsykdom / onkologi

Ved onkologisk avdeling jobber vi med utredning og behandling av kreftsykdommer hos kjæledyr, med hovedfokus på hund og katt.

Alle utredninger skjer i samarbeid med våre spesialister i bildediagnostikk (ultralyd, MR, CT) og klinisk patologi (cytologi og vevsdiagnostikk). Vi tilbyr både kirurgisk og medisinsk behandling (cellegift), og samarbeider med institusjoner som kan tilby strålebehandling.

Klinisk-onkologisk team

Hanne Larsen Moberg
Hanne Larsen Moberg
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i onkologi (DECVIM CA)
Lise Høgeli
Lise Høgeli
Autorisert dyrepleier
Lise Johansen
Lise Johansen
Autorisert dyrepleier
Lotte Marie Poulsen
Lotte Marie Poulsen
Autorisert dyrepleier
Reproduksjon og obstetrikk

Vi tar imot hunder og katter for undersøkelse og behandling i sammenheng med drektighet og fødsel, eller ved mistanke om sykdom i kjønnsorganene.

For spørsmål angående progesteron og inseminering, ta kontakt for time hos vår reproduksjonsavdeling: 67 23 23 23.

Obstetrikkteamet

Vibeke Rootwelt
Vibeke Rootwelt
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i reproduksjon (DECAR)
Charlotte Hellum Wedel-Jarlsberg
Charlotte Hellum Wedel-Jarlsberg
Dyrepleier

Kirurgi i forbindelse med kjønnsorganer, inkludert keisersnitt, utføres av vårt vanlige kirurgiske team. Vår akuttvakt tar imot fødselshjelp hele døgnet. Ring oss for å avtale akuttkonsultasjon!

Radiologi / bildediagnostikk

Radiologi er en av støttefunksjonene for de kliniske disiplinene på Dyresykehuset. Våre tjenester inkluderer røntgen med DR teknologi, gjennomlysning både under utredning og behandling (på operasjonstuene), ultralyd, CT og MR. Radiologienheten er utstyrt med avansert utstyr, blant annet 3T MR skanner.

Ansatte ved radiologienheten har lang og bred erfaring med bildediagnostikk. Avdelingen ledes av Hege Kippenes Skogmo som er internasjonal spesialist/diplomat i radiologi, og har i tillegg tre spesialistkandidater (veterinærer som jobber for å bli internasjonale spesialister i radiologi) samt radiografer og dyrepleiere med lang og bred erfaring innen radiografi hos dyr. Vi tar ikke imot henvisninger direkte til bildediagnostikk, våre tjenester utføres som del av utredningen av Dyresykehusets pasienter.

Radiologiteamet

Hege Kippenes Skogmo
Hege Kippenes Skogmo
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i veterinær bildediagnostikk (DECVDI og ACVR)
Enhetsleder radiologi
Mari Nyborg Hauback
Mari Nyborg Hauback
Veterinær, spesialistkandidat ECVDI
Maren Breck Helland
Maren Breck Helland
Veterinær, spesialistkandidat ECVDI
Rehabilitering

Vi tilbyr fysioterapi og rehabilitering til alle kategorier pasienter; både våre egne operasjonspasienter, pasienter henvist kun for fysioterapi/rehabilitering og pasienter som kommer til oss med ønske om bedring av bevegelse/funksjon/smertetilstand. 

Alle pasienter må undersøkes av veterinær (hos oss eller før henvisning) før de starter fysioterapi.

Etter en grundig ortopedisk og/eller nevrologisk undersøkelse vil våre dyktige rehabiliteringsterapeuter finne den beste behandlingen eller treningen for å hjelpe dyret ditt tilbake til normal bevegelse/funksjon. Vi tilbyr blant annet:

 • Alle typer opptrening etter kirurgi.
 • Manuell behandling/massasje (øker fleksibilitet av ledd, smertedempende).
 • Terapeutisk trening for opptrening av styrke og koordinasjon: Trenings øvelser på balanseputer og theraballer som styrke stabiliseringsmuskulaturen og kjernemuskulaturen.
 • Vanntredemølle (avlaster ledd og øker muskelstyrke).
 • Motstrømsbasseng for henvisningspasienter.
 • Tredemølle (kontrollert opptrening av muskler).
 • Laser terapi og andre modaliteter som øker sårtilhelingen og/eller demper smerter.
 • Tilrettelegging av hjemmetreningsprogram med veiledning om mosjon og ernæring.

I utgangspunktet vil alle hunder og katter som har en muskel- og/eller skjelettskade, ha godt av fysioterapi og tilpasset treningsprogram.

Spesielt gjelder dette:

 • Ortopediske pasienter
 • Nevrologiske pasienter
 • Pasienter med artroser
 • Pasienter med sene-/ligamentskader
 • Pasienter med muskelskader
 • Pasienter med kroniske bevegelsesproblemer

Rehabiliterings- og fysioterapiteamet

Lillann Kjærnsmo
Lillann Kjærnsmo
Dyrepleier, rehabilitering
Tina Selland
Tina Selland
Dyrepleier, student innen rehabilitering for smådyr