Studentkampanje - kastrasjon av hunnkatter

Studentene deltar i operasjonen sammen med kirurgen og er aldri alene med dyret. Aseptiske prosedyrer følges som vanlig, og studentene veiledes med «hands on» undervisning. Anestesiolog og anestesidyrepleier sørger for trygg anestesi. Katten din får med andre ord en optimal behandling med dyktige og ansvarlige fagfolk.

Inngrepene foregår fast på onsdager, og kampanjen varer til og med uke 45.

Vi kan dessverre ikke ta imot katter utenom disse tidene.

Viktig informasjon før operasjonen:

  • Katten må være over 6 mnd. gammel og frisk. Den kan ikke stå på medisiner.
  • Time må bestilles og bekreftes på forhånd. Dette kan gjøres ved å sende en mail til smadyr@nmbu.no
  • Avbestilling av timen må skje minst ett døgn i forveien.
  • Oppmøte kl. 08:00 i resepsjonen på Dyresykehuset - smådyr (Veterinærhøgskolen på Ås).
  • Katten må holdes inne og være sultet fra kvelden i forveien, men kan drikke vann.
  • Katten skal hentes mellom kl. 17:00 – 18.00 samme dag, hvis ikke noe annet avtales.
  • Etter operasjonen vil katten få med seg en skjerm og et eget infoskriv om hva du skal være spesielt oppmerksom på i tiden etter operasjonen. Hvis du ønsker at katten din skal ha en «body», må denne betales til ordinær pris, kr. 250,- inkl.mva.
  • Hvis ID- merking skal gjøres samtidig, tas det regulær pris for dette.

På operasjonsdagen vil du få utdelt et skriv der du signerer og bekrefter at du har lest og forstått denne informasjonen.

Published 16. september 2021 - 10:21 - Updated 25. januar 2022 - 9:06