Gras grassurfôr

KlimaGrovfôr-Strategier i grassurfôrproduksjon for å redusere enterisk metanutslipp fra drøvtyggere

Overordna mål for prosjektet er å utvikle strategier i surfôrproduksjonen som reduserer enterisk metanutslipp hos drøvtyggere.

Gras grassurfôr
01. aug 2019 - 30. jul 2023
Bakgrunn

Omtrent 2/3 av klimagassutslipp i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av uslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvtyggerne. Dermed vil det ha stor innvirkning på klimagassutslippene fra landbruket om en greier å avdekke egenskapene til et lavutslippsgrovfôr. 

Grassurfôr, som er det dominerende grovfôret, blir produsert på mange ulike måter, noe som resulterer i stor variasjon i egenskaper ved surfôret (for eksempel botanisk sammensetning, fordøyelighet og gjæringskvalitet). Dette er egenskaper som påvirke metanutslipp fra dyra. Samtidig må dette være egenskaper som kan utnyttes til å redusere metanutslippene under både praktiske og økonomiske forhold. 

Mål

Hovedmål er å utvikle strategier i surfôrproduksjon som reduserer metanutslipp fra fordøyelsen til drøvtyggere.

Prosjektpartnere
  • NMBU (Ingjerd Dønnem, Margrete Eknæs, Angela Schwarm og Kim Viggo Weiby (nærings-PhD TINE)
  • TINE
  • NIBIO
  • SLU, Sveriges Landbruksuniversitet
  • AU, Aarhus Universitet
  • AAFC, Agriculture and Agri-Food Canada
Fremhevede publikasjoner

Associations among nutrient concentration, silage fermentation
products, in vivo organic matter digestibility, rumen fermentation
and in vitro methane yield in 78 grass silages
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115249

Deltakere

Ingjerd Dønnem
Ingjerd Dønnem
Prosjektleder
Margrete Eknæs
Margrete Eknæs
Angela Schwarm
Angela Schwarm