Studietilbudet ved
Fakultet for Biovitenskap:

Fakultetet for Biovitenskap sine nettside finner du her.

Biotek

Husdyrvitenskap

Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus.


Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Dyrking av planter biotek

Plantevitenskap

Studiet for deg som vil lære om matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap.

Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Utdanningen gir solid kompetanse med jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Studie i biologi gir deg en utdanning som er viktig i fremtiden.

Akvakultur

Bærekraftig verdiskapning og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet. På NMBU havner du midt i landets største forskningsmiljø innen akvakultur og forskere og undervisere samarbeider med ledende næringsaktører i industrien.

Havbruksnæringen er en innovasjonsdrevet industri med mange muligheter, både innen næringsliv og forskning

Master i Urbant landbruk

Studiet gir deg kunnskap om hvordan byer kan bli grønnere og mer bærekraftige og hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske forhold som er knyttet til urban matproduksjon.

Mastergraden er et samarbeid mellom NMBU og næringslivet, og gir deg erfaring og kontakter med relevante bedrifter og statlig/kommunal forvaltning.

Master in Agroecology

Do you want to work in international teams solving complex problems? Are you concerned about long term sustainability of agriculture and food systems?

This study will give you skills to link knowledge with action.

Master in Genome Science

A study about how genetic and epigenetic variations in the genome affect the evolution of species.

You will investigate real biological questions in environmental and life sciences and learn how this new technology can be used to improve sustainable food and plant production.

European Master in Animal Breeding and Genetics

NMBU is one of six European university partners in this international master programme.

The overall vision of the program is to produce graduates who are experts in animal breeding and genetics, with different specializations depending on their chosen study track. This will make them suitable in areas such as managing breeding programs in low-income countries, conducting breeding value estimates as required by industry, responding to societal needs to combat climate change, or improving animal welfare through breeding.

Kontakte studieveiledere?

Agroøkologi, biologi, genomvitenskap og plantevitenskap: studieveileder-ipv@nmbu.no

Akvakultur og husdyrvitenskap: studieveileder-iha@nmbu.no

Les mer om studielivet på NMBU her.