Plantevitenskap

Ph.d. Plantevitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Korn - hvete

Foto
Håkon Sparre

Ph.d.-programmet i plantevitenskap, ved Fakultet for biovitenskap.

Oppstart
Løpende
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i plantevitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til planter. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Hva lærer du?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Oppbygging

Studieretninger:
  • Agroøkologi
  • Plantevitenskap
  • Agronomi
  • Hortonomi 

Utfyllende regler