Husdyr- og akvakulturvitenskap

Ph.d. Husdyr- og akvakulturvitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Bente Aspeholen Åby på IHA gjorde sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).

Opptakskrav

Fullført mastergrad

Sterk faglig bakgrunn

Oppstart
Løpende
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA).

Hva blir du?

Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på internasjonalt nivå og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva lærer du?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Oppbygging

Studieretninger:

  • Avl og genetikk
  • Bioinformatikk
  • Ernæring
  • Etologi
  • Fôrteknologi
  • Fysiologi
  • Molekylærgenetikk
  • Produktkvalitet
  • Systembiologi

Utfyllende regler ved IHA