Støtte til innovativ undervisning - 2017

 • Prosjekt - Innovativ undervisning
  Foto
  Håkon Sparre

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme initiativer for å utvikle undervisningen. Som en del av satsingen på fremragende forskning og utdanning, ble det i 2016 opprettet en støtterordning for innovative undervisningsprosjekter. En ny utlysning av midler ble gjennomført våren 2017 - og NMBU har nå fått opp fem nye, spennende prosjekter!

Støtte til innovativ undervisning - 2017

Utlysningen i 2017

Utlysningen våren 2017 var på totalt 600 000 kroner, som skulle deles på inntil 5 prosjekter. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke. Frist for å søke om midler var 28. april.

Det kom inn 13 søknader, noe som er mer enn en dobling sammenlignet med 2016. Vurderingskomiteen hadde sitt møte 5. mai og offentliggjøringen av tildelingen fant sted ved NMBUs Læringsfestival 1. juni. Følgende fem prosjekter ble valgt ut for å motta støtte:

Søkers navn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørighet

Nicolai Worren

Utvikling av simulering for   undervisning i organisasjon og ledelse

HH

Anne Gravdal, Morten Sørlie   og Yngve Stenstrøm

Flipped lab i kombinasjon   med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoder

KBM

Solve Sæbø

Omvendt klasserom i   storskala statistikkurs

KBM

Ronny Steen

Bruk av digitale verktøy og   metoder for å bidra til aktiv læring - alt under ett tak ved bruk av   læringsplattformen canvas

MINA

Anne Torgersen

Økt læringsutbytte i   kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i   studenttilbakemeldinger hos undervisere

VET

Læringssenteret vil avholde et felles oppstartsseminar for prosjektene og vil også følge opp prosjektene underveis.

Om støtteordningen

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/fakulteter.

Kriterier for vurdering av søknadene:

 • Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
 • Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget fakultets strategier og mål på utdanningsområdet?
 • Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet?
 • Evaluering, deling og samarbeid: Hva er planene for deling/formidling av kunnskaper, erfaringer og resultater fra prosjektet? Hvordan kan prosjektet ha nytteverdi for andre miljøer ved NMBU?

Støtteordningen har en ramme på totalt 2,3 mill. kroner, fordelt over 4 år (2016-2019). Det skal være årlige utlysninger av støtte i denne perioden. Utlysningene skjer på våren. Det gis støtte til inntil 5 prosjekter ved hver utlysning.

Det stilles krav om egeninnsats fra de aktuelle fakultetene, på svarende til størrelsen på den enkelte tildeling.

Søknadsskjema skal benyttes (eksempel fra 2017).

Vurderingskomiteen består av prorektor, tre vitenskapelig ansatte (undervisningsledere), leder for Læringssenteret og to studenter.

Læringssenteret avholder et felles oppstartsseminar og følger opp prosjektene underveis i arbeidet.

En ny utlysning kommer vinter/vår 2018.

Ta gjerne kontakt med Læringssenteret ved Mike Moulton/Elisabeth Dyb for mer informasjon.

Om utlysningen i 2016

Følgende prosjekter ble tildelt midler i 2016:

 1. Digital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and Society – John McNeish, Noragric
 2. Project Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom et engasjert tverrfaglige studentmiljø – Odd Ivar Lekang, IMT
 3. Ny og tidsmessig smittevernopplæring i laboratoriet – Trine L’Abee-Lund, MatInf
 4. Videogenerert egenundervisning – sharing and learning – Nils Sanne, HH
 5. From empirical research to scientific writing and publishing in natural sciences – Roland Kallenborn, IKBM
 6. Translation in action: virtual interactive learning – Ekaterina Avershina, IKBM

Prosjektene ble presentert ved Læringsfestivalen i 2017. 

Published 7. mars 2016 - 9:54 - Updated 2. juni 2017 - 9:51