Nytt prosjekt for mer bærekraftig havbruksnæring til REALTEK

Av REALTEK

Fiskestim inne i oppdrettsanlegget
Fiskestim i oppdrettsanleggFoto: Shutterstock

Prosjektet SEA-CYCLE skal utvikle kunnskap som vil bidra til å øke bærekraftige tilnærminger i produksjonsprosesser og samtidig minimere forurensning i havmiljøet.

Skal skape en verdikjede for akvakulturavfall fra akvakulturproduksjon

Akvakultur er for tiden den raskest voksende matproduksjonssektoren globalt, men på grunn av utilstrekkelig avfallshåndtering i produksjonssystemene, har den en betydelig miljøpåvirkning. For å sikre at industrien kan vokse på en bærekraftig måte, er det avgjørende å dempe disse miljøeffektene, samtidig som det skapes en sirkulær økonomi.

SEA-CYCLE-prosjektet har som mål å utnytte avfall og avløpsvann fra havbruksnæringen ved å innføre sirkulærøkonomiske prinsipper i håndteringen av havbruksavfall som en del av produksjonsprosessen.

Hovedmålet med SEA-CYCLE er å utvikle kunnskap som vil bidra til flere bærekraftige tilnærminger i produksjonsprosesser og samtidig minimere forurensning i havmiljøet. Prosjektet foreslår teknologier for å bidra til de sirkulære tilnærmingene i akvakultursektoren, samtidig som miljøforurensningen reduseres via bærekraftig avløpsvannbehandling og ressursgjenvinningsteknikker. I tillegg vil SEA-CYCLE evaluere den økonomiske levedyktigheten til disse teknologiene fra et samfunnsmessig ståsted, med tanke på både miljøkostnadene og fordelene involvert.

Forskerprosjekt for unge talenter

SEA-CYCLE har fått tildeling fra Forskningsrådet gjennom utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning) der deler av midlene var øremerket forskning på produksjons- og foredlingsteknologi relevant for havbrukssektoren.

Midlene ble utlyst i samarbeid med IOC-UNESCO som en del av FNs havforskningstiår, der målet er å øke kunnskapen om havet og sørge for at samfunnet tar kunnskapen i bruk for å nå FNs bærekraftsmål.

Les Forskningsrådets pressemelding om tildelingen

Om SEA-CYCLE

Tittel: Sustainable aquaculture industry waste valorization through recycling (SEA-CYCLE)

Totalbudsjett: 13,6 millioner (8 millioner finansiert av Forskningsrådet)

Varighet: 4 år

Planlagt oppstart: 1. april 2024

Partnere:

Prosjektleder:

Forskningen vil utføres av forskningsgruppen Resource Recovery.

Publisert - Oppdatert

Del på