Velkommen til veiledningstjenesten i biostatistikk på NMBU.

Veiledningstjenesten i biostatistikk

 • Veiledningstjenesten i biostatistikk tilbyr støtte innen dataanalyse i de fleste fagfelt innen livs-, natur-, og biovitenskap.

  Vi kan hjelpe deg med råd og støtte i forskningsprosjekter i de fleste fagfelt innen livs-, natur-, og biovitenskap. Her kan du få hjelp til både forsøksplanlegging, databehandling og analyse, samt tolkning og presentasjon av resultater.

  Tjenesten er lokalisert hos forskningsgruppen Bioinformatikk og anvendt statistikk (BIAS) på Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM). BIAS-gruppen består av forskere som underviser alt fra grunnkurs i databehandling og statistikk, opp til master og ph.d-nivå i sine respektive fagfelt.

 • Basisveiledning

  Dette er en enkel veiledningsøkt som typisk går på støtte inn i en problemstilling. Den varer vanligvis i opptil én time.

  I et slikt første møte jobber vi med å få klarhet i problemstillingen og datainnhentingen. Vi diskuterer ofte forskningsspørsmålet og eventuelle negative og positive sider ved innsamling av data. Vi kan hjelpe med enkle statistiske metoder, statistisk programvare, eller støtte til søknadsskriving. Vi kan også gi tips til videre litteratur, eventuelt kurs som er av interesse for videre læring.

  Etter hvert møte konkluderes veiledningen. Utfallet av timen kan enten være avsluttende, eventuelt at flere slike enkelttimer er ønskelig, eller at det utvikler seg til en av de andre mer omfattende veiledningstilbudene, skissert under.

  Veiledningen vil typisk være tilrettelagt for en master- eller ph.d-studenter. Timen kan skje både fysisk eller digital, og ventetiden for en slik tjeneste er vanligvis kort.

  Enkeltprosjektveiledning

  Dette dreier seg ofte om et større prosjekt over lengre tid, som eksempelvis ender i en artikkel. Vi vil være mer involvert i analysene og metodene som blir foreslått, samt støtte inn med koding og programvare, men sjeldent utføre selve analysene.

  Tjenesten dreier seg mer mot ph.d-studenter, postdoktorer og/eller forskere. Om det er en ph.d-student som ønsker veiledning, er det ønskelig at hovedveileder er med i første møte hvor vi definerer, samt begrenser, omfanget av veiledningen.

  I dette møtet vil også ansvarsfordelingen mellom student, hovedveileder og oss defineres. Det er ikke uvanlig at bidraget fra tjenesten medfører forfatterskap på en eventuelt artikkel, men dette avklares på forhånd.

  Prosjektmedvirkning

  Dette dreier seg typisk om større forskningsprosjekter, som går over mange år. Det kan være snakk om et prosjekt der brukeren søker eksterne midler og ønsker en statistiker med på laget, eller som med-veileder til en ph.d-student.

  I et slikt samarbeidsprosjekt er det naturlig at vi i veiledetjenesten gjennomfører en del av/alle de statistiske analysene og bidrar inn i både planleggingsfasen med innsamling av data og i etterarbeidet.

  Vi vil også støtte med andre mindre statistiske spørsmål som måtte oppstå i prosessen og det vil være naturlig med medforfatterskap på flere av artikler som genereres fra prosjektet.

  Undervisning

  Kursing av spesifikke temaer innen biostatistikk kan tilbys etter behov, for eksempel til grupper av masterstudenter, ph.d-studenter eller forskningsmiljø . Dette vil typisk være små modulbasert kurs på spesifikke emner i statistikk.

  Emner kan være: R-programmering, forsøksplanlegging, regresjon, ANOVA, hypotesetesting generelt, etc.

  Dette kan også være relevant for eksisterende emner på NMBU som samler inn eller bruker statistisk dataanalyse. Her kan vi typisk stille opp i en eller flere forelesninger, eller lage en digital modul som omfatter ett eller flere analyseverktøy eller datainnsamling eller forsøksplanlegging.

 • Veiledertjenesten kan benyttes av studenter og ansatte ved hele NMBU.

  Per i dag har vi bruksavtaler med KBM, BIOVIT, LANDSAM, MINA og Veterinærhøgskolen. Hører du til ved et annet fakultet, kan vi sette opp en egen finansieringsavtale for ditt prosjekt.

  Alle masterstudenter kan bruke tjenesten gjennom StatHjelp på Skrivesenteret. Du finner mer informasjon hos Skrivesenteret og kan bestille time i dette bookingskjemaet.

 • For å benytte deg av veiledningstjenesten, kan du ta kontakt gjennom å fylle ut dette kontaktskjemaet.

  Deretter vil vi komme tilbake til deg med nærmere informasjon om pris og avtale for veiledning. 

  Skjemaet brukes kun til å forberede veiledningen best mulig og spore kontaktinformasjon til forskjellige prosjekter. Samtidig ønsker vi å dokumentere våre aktiviteter.

  Fyll ut skjemaet så godt du kan. Hvis du er usikker på noen av feltene kan du hoppe over eller skrive at du er usikker på hva som skal stå her. Jo tydeligere du er i skjemaet, jo lettere for oss er det å forberede oss. En tydelig problemstilling og et tydelig mål på hva som ønskes samt hva slags data som er innhentet, eller tenkt innhentet, er en god start på en veiledningsøkt.

  Når du har levert inn skjemaet tar vi kontakt så snart vi har mulighet. Er det snakk om en basisveiledning vil vi foreslå et tidspunkt og sette av en time. Hvis dette ikke passer så kan du sende en e-post tilbake og vi finner et annet tidspunkt.

  Hvis du er ph.d-student er det ønskelig at veileder er med i første møte, og vi må finne tidspunkt som passer for alle tre.

  Vi ønsker også å poengtere at vi forplikter oss til å behandle problemstillinger og datamateriale konfidensielt.

  Klikk her for å komme til kontaktskjemaet

  Har du spørsmål kan du kontakte Hilde Vinje eller Anne Mari Herfindal komme innom M250 i Meieribygget for en prat.