Strategisk handlingsplan for Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) 2023-2026

Av Janne Karin Brodin

Raps
Raps og bieFoto: Janne Karin Brodin

Denne strategiske handlingsplanen er et styringsdokument som viser hvordan BIOVIT skal utvikle seg de neste tre årene.

Dokumentet ligger til grunn for hva som vil bli prioritert med BIOVITs strategiske midler, bemanningsplan, og hva ledelsen på fakultetet ellers vil legge vekt på i sine prioriteringer.

Vår strategiske handlingsplan er i samsvar med NMBUs overordnede strategi og er dedikert til å fremme vår institusjons konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder forskningsfinansiering. Vi er i front når det gjelder bærekraftig mat- og bioproduksjon, genetikk og bioteknologi, både på land og i vann, i overenstemmelse med de prioriterte områdene fastsatt av regjeringen . Fakultetet har sterke fagmiljøer innenfor EU initiativene "Farm to Fork" og “A European Green Deal”.

Vi forplikter oss til å fortsette å utvikle og styrke disse miljøene, samtidig som vi integrerer deres ekspertise i utdanningsprogrammene våre for å gi studentene en relevant utdanning for fremtiden.

Fakultetet har ansvaret for to av NMBUs bærekraftsarenaer, bærekraftige matsystemer og grønne og smarte byer. Fakultetet har i tillegg prioritert en egen satsing på bærekraftig akvakultur. Disse arenaene fremmer både internt og eksternt samarbeid. Et viktig tiltak for BIOVIT i de neste tre årene er å styrke kompetansen og kapasiteten innenfor systemtenkning, transfaglighet, digitalisering, kunstig intelligens og automatisering. Dette vil muliggjøre en dypere integrasjon av forskning og utdanning ved vårt fakultet, med det formål å adressere de komplekse samfunnsutfordringene som er knyttet til bærekraftige matsystemer. Dette krever utvidet samarbeid med andre fakulteter ved NMBU og eksterne kompetansemiljøer som besitter komplementær ekspertise som utfyller vår egen. Det betyr ikke at fagdisiplinene ikke står sterkt, for som Hans Fink, dosent i filosofi ved Århus universitet sier;

«Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem.»

Publisert - Oppdatert

Del på