Regurgitasjon/reingestion (R/R) atferd hos orangutanger i fangenskap

Av Janne Karin Brodin

Orangutang i Dyreparken i Kristiansand
Orangutang i Dyreparken i KristiansandFoto: ©Dyreparken i Kristiansand

Regurgitasjon/reingestion (R/R) er en atferd der et dyr, vanligvis kort tid etter at det har spist, gulper opp maten og noen ganger etter nærmere undersøkelser spiser den igjen.

Ifølge ulike hypoteser og oppfatninger kan det være relatert til nysgjerrighet, lek, en matvare de virkelig liker, stress eller kjedsomhet. Denne atferden observeres av og til i dyreparker hos menneskeaper som orangutanger, med svært varierende hyppighet mellom arter og individer. Selv om R/R-atferd i seg selv ikke nødvendigvis er negativt for individets velferd, og faktisk kan være et tegn på en positiv opplevelse, kan den utvikle seg til en form for stereotyp atferd som ofte fører til helseskader.

Hovedformålet med dette studentprosjektet er å belyse hvilke individuelle og miljømessige faktorer som er forbundet med regurgitasjon/reingestion (R/R)-atferd hos orangutanger i fangenskap (med fokus på Borneo-orangutangen Pongo pygmeus og Sumatra-orangutangen Pongo abelii). Prosjektet er basert på live-observasjoner av noen individer i dyreparker, sammen med spørreundersøkelser som er fylt ut av orangutangpassere over hele verden. Resultatene fra studien kan øke vår forståelse av velferd, mestring og individuelle forskjeller hos orangutanger i fangenskap og kan føre til justeringer i forvaltningen for å oppnå den beste velferden vi kan gi disse dyrene. Prosjektet startet i 2023 og avsluttes i 2024, og sluttrapporten blir tilgjengelig her. Prosjektkoordinator er Judit Vas, og spørsmål om studien kan rettes til henne på judit.vas@nmbu.no.

Hvis du har ansvar for en orangutang, oppfordres du til å fylle ut den anonyme spørreundersøkelsen innen utgangen av februar 2024 på denne lenken: https://nettskjema.no/a/334959

Publisert - Oppdatert

Del på