Booking og priser

Vi ber om at brukere av SEARCH tar kontakt minst tre måneder før ønsket oppstart på alle typer aktiviteter.

Kontaktinfo:

Epost: search@nmbu.no

Telefon: 469 50 083/ 905 31 540

 

 

 

Published 2. mai 2020 - 13:45 - Updated 5. januar 2023 - 19:42