Samarbeid med Canon og Tromp Medical

Canon og Tromp Medical ses på som viktige strategiske samarbeidspartnere for SEARCH. Vi mener samarbeidet vil gi alle tre parter fordeler med tanke på kunnskapsutveksling og anledningen til å jobbe tett sammen om forsknings- og kursaktiviteter.

 

Published 5. mai 2022 - 14:54 - Updated 5. mai 2022 - 14:54