SEARCH har inngått avtale med Safeguard Medical

Safeguard Medical tilbyr kursvirksomhet der målsetningen er å forberede kursdeltakerne på situajsoner der livreddende behandling blir nødvendig for å redde liv. SEARCH tilbyr fasiliteter og utstyr som Safeguard Medical trenger for gjennomføring av sine kurs. Kursene blir veldig godt mottatt av kundene. Kursene er så absolutt relevante og belyser teknikker og prosedyrer som de har brukt for i sitt arbeid. Denne typen kurs er i tråd med SEARCH sin visjon om å bidra til økt kunnskap blant helsepersonell. 

Avansert menneskemodell.

Avansert menneskemodell.

Photo
Christel Espeland

Published 17. juni 2021 - 9:14 - Updated 16. august 2021 - 10:46