SEARCH

SEARCH

Gris i grus

SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes i et unikt samarbeid som skal bidra til å redde menneskeliv og bedre dyrehelse. 

Nytt fra SEARCH

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

I forbindelse med DN sitt gaselle prosjekt fikk SEARCH muligheten til å fortelle om senterets utvikling hittil. 

Åpning av hybridstue på SEARCH

Åpning av hybridstue på SEARCH

Mandag 6. september besøkte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad SEARCH i forbindelse med installasjonen av Alphenix 4DCT (Canon Medical Systems Europe/ Tromp Medical AS) som pågår nå