SEARCH

SEARCH

Gris i grus

SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes i et unikt samarbeid som skal bidra til å redde menneskeliv og bedre dyrehelse. 

Nytt fra SEARCH

En dag om landbruk, One Health og high-tech medisin.

En dag om landbruk, One Health og high-tech medisin.

Denne uken var landbruksminister Sandra Borch på besøk ved seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes.

Artikkel i Visions

Artikkel i Visions

Gjennom inngått samarbeidsavtale skal SEARCH, Canon og Tromp Medical samarbeide for å bidra til økt kompetanse hos helsepersonell og veterinærer, både med tanke på bruk av billeddiagnostiske verktøy og kunnskap gjennom forskningsresultater. 

Hemostatisk nødkirurgi

Kirurger, intensivsykepleiere og anestesileger trener på livreddende prosedyrer.