SEARCH

SEARCH

Gris i grus

SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes i et unikt samarbeid som skal bidra til å redde menneskeliv og bedre dyrehelse. 

Nytt fra SEARCH

NMBU, UiS og SUS signerer ny samarbeidsavtale

NMBU, UiS og SUS signerer ny samarbeidsavtale

NMBU Sandnes og SEARCH fikk besøk av ledelsen fra NMBU, UiS og SUS i forbindelse med signering av ny samarbeidsavtale. 

Samarbeid med Canon og Tromp Medical

I forbindelse med innkjøp av integrert CT-/ angioutstyr til SEARCH har vi valgt å inngå samarbeid med leverandøren.

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

I forbindelse med DN sitt gaselle prosjekt fikk SEARCH muligheten til å fortelle om senterets utvikling hittil.