NMBU underviser politiet i dyrevelferd

Dyrevelferd er blitt lagt inn som en del av etterutdanningen innen miljøkriminalitet på Politihøgskolen. Ifølge fagansvarlig for miljøstudiene ved Politihøgskolen, politioverbetjent Henny Irene Bech, er målsettingen å styrke bekjempelsen av kriminalitet mot dyr.

Styrker innsatsen mot dyrekriminalitet
Kompetanseheving i politiet og kunnskap om hva Mattilsynet og veterinærene kan bidra med i slike saker vil kunne føre til at flere dyrekriminalsaker medfører en strafferettslig reaksjon. Samarbeid på tvers av fagområder og etater, blant annet med veterinærer og Mattilsynet, vil styrke etterforskning og straffeforfølgelse i dyrevernsaker.


Studentgruppen består av erfarne jurister og etterforskere fra hele landet som enten jobber eller skal jobbe med miljøkriminalitet (miljøkontakter/miljøkoordinatorer/miljøjurister).

Bildet viser sentrale personer i den nye samarbeidet mellom Politihøgskolen og NMBU. Fra venstre Karianne Muri, Marit Nesje, Randi Oppermann Moe (alle Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU Veterinærhøgskolen), Ellen Hestenes (Mattilsynet), og Henny Irene Bech (Politihøgskolen).

Bildet viser sentrale personer i den nye samarbeidet mellom Politihøgskolen og NMBU. Fra venstre Karianne Muri, Marit Nesje, Randi Oppermann Moe (alle Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU Veterinærhøgskolen), Ellen Hestenes (Mattilsynet), og Henny Irene Bech (Politihøgskolen).

Foto
Lisbeth Botnen

Gjensidig nytte
Medlemmer av Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU underviser blant annet i dyreetikk, dyrevelferd, forholdet mellom dyr og mennesker, og regelverk knyttet til dyrevelferdsområdet. For veterinærstudentene vil dette samarbeidet på sikt gi økt kompetanse bl.a. om hvordan veterinærer kan følge opp og sikre bevismateriale i dyrevernsaker.  

Published 20. mai 2015 - 10:47 - Updated 8. juli 2021 - 6:39