NMBU på AquaNor

AquaNor, som arrangeres 20. til 23. august i Trondheim Spektrum, er et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Alle nyheter av betydning for næringen blir presentert, og det arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter.

På Forskningstorget på AquaNor vil du få høre om de nyeste resultatene fra forsknings- og innovasjonsprosjekter. Ved siden av å besøke Forskningstorget og NMBU standen kan du høre på disse miniforedragene presentert i regi av NMBU:

 

Kvalitet og bærekraft - hype eller strategi?

«Forbrukerperspektiver på bærekraft» En studie av europeiske holdninger til bærekraft i sjømatnæringen.

Miniforedrag ved Frode Alfnes onsdag 21. august under seminartema «Kvalitet og bærekraft - hype eller strategi?» kl. 10.30 -11,15

 

Potensialet i vår nye genetiske verktøykasse

Det skjer mye spennende på genetikkfronten og verktøykassa og den genetiske verktøykassa blir stadig større og mer avansert.

Nye vinklinger og muligheter ved bruk av tradisjonell og ny teknologi gir oss den nødvendige kraften til å sikre et bærekraftig avlsarbeid. Vi snakker om å bruke det sekvenserte genomet til å forstå informasjonen som ligger i DNA’et, og bruke det målrettet for å forbedre fiskens velferd, produksjon og ressursutnytting.  

─ Helse er viktig, og at vi klarer å utvikle en robust fisk som er egnet for det miljøet den skal produsere i, sier dekan Kari Kolstad ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Våre genetikkmiljøer ved NMBU innen genombiologi og kvantitativ genetikk jobber tett med andre forskningsmiljøer og næringsaktører. Det fører til muligheten for avanserte og nye tilnærminger som vi kan putte i den genetiske verktøykassen.

Miniforedrag ved Kari Kolstad onsdag 21. august under seminartema «Hvordan sikre frisk fisk?» kl 15.00- 15.45

 

Gjær fra norsk biomasse som fôringrediens: Hvordan påvirker prosessering av gjær fordøyelighet og immunrespons i Atlantisk laks

I Foods of Norway jobber vi med å utvikle prosesser for å dyrke gjær på sukker fra blant annet norske grantrær og tare. Mye av forskningen fokuserer på utprøving av disse nye gjærtypene som fôringrediens til laks og andre husdyr.

─ Vi vil presentere resultater fra arbeidet vi har gjort med gjær og hvordan ulik prosessering vil påvirke næringsverdien av gjær samt dens evne til å stimulere laksens immunsystem, sier forsker Leidy Lagos ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Miniforedrag  ved Leidy Lagos torsdag 22. august under seminartema «Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk» kl 13.00 -13.45.

Fluelarver, tang og tarmhelse

Muligheter og utfordringer som ligger til grunn for forskning, utvikling og anvendelse av alternative fôrråvarer og ingredienser i fôr til laks og andre fiskearter i oppdrett, med særlig fokus på tarmhelse.

Det er et økende behov for bærekraftige ingredienser i fôr, og alternative fôrressurser er fokus i to forskningsprosjekt som har tatt for seg henholdsvis tang og insektsmel som fôrressurser.

─ Vi ser oss om etter alternative fôringredienser på fett og protein, og det er mye fokus på lavtrofiske fôrråvarer, råvarer som ikke konkurrerer med mat til mennesker, sier forsker Trond M. Kortner.

Kortner jobber som forsker ved NMBU Veterinærhøgskolen med hovedfokus på helsekonsekvenser med særlig fokus på tarmhelse ved bruk av alternative fôrråvarer til fisk.

─ Vi vil presentere resultater fra nylig gjennomførte fôringsforsøk med laks og modellfisk fôret på nye, lavtrofiske fôrråvarer som insektmel og tare.  Både tare og insektmel inneholder protein som kan tenkes å ha en verdi i fôr til fisk, og dessuten andre bioaktive komponenter som kan ha gunstige effekter på tarmhelsen.

Miniforedrag ved Trond Kortner torsdag 22. august under seminartema «Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk» kl 13.00-13.45.

 

Bioøkonomi – nye produkter fra fornybare ressurser

Trær, alger og insekter blir til lokale fornybare biologiske ressurser som gjennom prosessering omdannes til fullverdige alternative fôrråvarer.

Målsettingen er at lokale fôrressurser skal ta over for importerte fôrressurser.

─ Trær, alger og insekter er bioressurser som vi ikke så potensialet i tidligere, sier dekan Kari Kolstad ved fakultet for biovitenskap, NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Den kunnskapen rundt enzymatiske prosesser og dyrenes respons på alternative fôrmidler som nå utvikles, bl.a. i Foods of Norway, et senter for forskningsbasert innovasjon ved NMBU, bidrar til nye muligheter.  Dette er en viktig brikke i vår bioøkonomi.

Miniforedrag ved Kari Kolstad torsdag 22. august under seminartema «Nye muligheter fra havet» kl 15.00 -15.45

 

Fredag arrangeres det studentdag

Hva skal du bli når du blir stor? Spennende utdannings-, forsknings- og jobbmuligheter  innen forskning og innovasjon
Bærekraftig akvakultur – en tverrfaglig tilnærming  - miniforedrag ved Turid Mørkøre

 

Se profram for Forskningstorgets miniseminar og studentdag her


Aktuelle lenker

 

Published 16. august 2019 - 13:50 - Updated 20. juli 2021 - 14:31