Millionstipend til NMBU-forskning på ville fiskestammer

– Dette er en veldig, veldig god nyhet. Det er mye penger og mye ansvar. Dette er en kjempemulighet for oss. Det er et veldig tverrfaglig prosjekt som involverer alt fra forskere på molekylær biologi til samfunnsvitere, noe som blir veldig spennende, sier Finn-Arne Weltzien, professor ved NMBUs Institutt for basalfag og akvamedisin (BASAM).

Sammen med professor Ian Mayer ved Institutt for produksjonsdyrmedisin (PRODMED) har han skrevet en søknad om midler fra EU-kommisjonens Marie Curie Actions Initial Training Networks (ITN), som resulterte i koordingeringsansvar for totalt 33 millioner kroner fordelt over fire år.

De to forskerne, som begge er tilknyttet forskningssenteret Centre for Environmental reproduction and toxicology (ERT), fikk også god hjelp fra Forskningsavdelingens Frode Paulsen med utformingen av søknaden.

Temat for prosjektet er «Improved production strategies for freshwater species».

Weltzien forklarer at dette handler om fiskeoppdrett på et vis, men i forhold til utfordringene med å forbedre ville fiskestammer som laks, europeisk ål og forskjellige arter av stør.

Dette er alle kulturelt viktige men truede fiskearter. Man setter ut mye fisk fra oppdrett i dag, men denne fisken har veldig dårlig overlevelserater. Håpet er at forskningen man nå har fått støtte til vil bidra til å lage bedre protokoller og forbedre fiskens overlevelsesdyktighet.

Om bakgrunnen for prosjektet skrev de to to forskerne blant annet i stipendsøknaden:

«Over-exploitation and anthropogenic activities have critically endangered wild populations of these fish groups, especially sturgeons. As the main flaw of past stock enhancement is high post-release mortality, the researcher training in IMPRESS will build upon recent scientific advances, especially in fish genomics and enriched hatchery techniques, to develop innovative production regimes resulting in increased survival rates of released fish.»

Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 5. mai 2020 - 9:39