Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

NMBU Veterinærhøgskolen ved Faggruppe for ernæring og helse er en av FoU-partnerne i et nytt forskningsprosjekt på torsk som har fått tilsagn fra Norges forskningsråd på kr. 9, 76 mill. Norcod er prosjektansvarlig og Akvaplan-niva leder prosjektet.

- Torskeoppdrett er i vinden
Prosjektet «Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse» skal utvikle nye fôringsstrategier for torsk og har fått støtte gjennom forskningsrådets: Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022.

- Torskeoppdrett er i vinden igjen, så det er godt å se at NFR bevilger forskningsmidler til torsk igjen, sier førsteamanuensis Trond M. Kortner, som er hovedansvarlig forsker ved Veterinærhøgskolen på prosjektet.

Bedre fiskehelse
Den overordnede ideen med prosjektet er å utvikle et artsspesifikt fôringskonsept for torsk, som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensial.  Det skal bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning.

- Vår faggruppes hovedfokus blir på fiskens tarmhelse, og da spesielt ulike former for tarmslyng/kolikk, som er en utfordring i næringa. Her vil vi også jobbe komparativt i samarbeid med Faggruppe for patologi, sier Kortner.

Prosjektet skal gå over fire år.

Published 21. juni 2022 - 8:43 - Updated 22. juni 2022 - 10:44