Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

COASTAL-prosjektet samler et tverrfaglig team av eksperter innen biologiske og kjemiske sensorer, mikro- og nanofabrikasjon, elektrokjemi og analytisk kjemi, som vil jobbe sammen for å utvikle nye tilnærminger for påvisning av PST (Paralytic Shellfish Toxins). Prosjektleder er Det er University of Aveiro (UA) som leder prosjetet. De norske partnerne i konsortiet er SINTEF MiNaLab og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Algetoksinlaboratoriet ved Veterinærhøgskolen. Det portugisiske instituttet for hav og atmosfære (IPMA) er også partner i prosjektet. Dette konsortiet vil gi en tverrfaglig tilnærming, ferdigheter og infrastruktur som er nødvendig for å lykkes med COASTAL-prosjektet.

Prosjektet vil bidra til utviklingen av innovativ teknologi, foreslått for Bærekraftsmålene i FNs 2030-agenda, og spesielt ta for seg resultatene av mål 14 – Livet under vann: Bærekraftig forvaltning av marine og kystnære økosystemer for å oppnå produktive hav og øke vitenskapelig kunnskap, utvikle forskningskapasitet og overføre marin teknologi for å forbedre helsen til havene, som er et ekstremt viktig tema for akvakultur og høsting av muslinger.

 

Published 7. February 2022 - 10:47 - Updated 7. February 2022 - 10:51