Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

NMBU Veterinærhøgskolen er en av samarbeidspartnere i det internasjonale forskningsprosjektet ChickenStress. ChickenStress er et europeisk samarbeidsprosjekt som tar sikte på å bedre velferden for millioner av høner ved å lære mer om hvordan langvarig stress påvirker hjernen. Prosjketet samler 20 partnere innen utdanning og industri, inkludert Hendrix Genetics og Vencomatic, som er to store leverandører til den globale eggindustrien.

Prosjektet er et europeisk treningsnettverk, The ChickenStress European Training Network, hvor også utvikling av forskertalenter er en viktig del. De deltakende institusjonene samarbeider om å levere topp forskning og å utdanne 14 stipendiater. Prosjeketet skal bidra til å trene fremtidige ledere i en rekke vitenskapelige studier for å hjelpe eggprodusenter med å oppnå best mulig velferdsstandarder for kyllinger.

Lucille Dumontier er stipendiat ved Veterinærhøgskolen. Hun forsker på effekten av kompleksitet i miljøet når det kommer til hønenes stressfølsomhet, helse og kognitive evner.

I denne filmen, laget i forbindelse med Verdens Dyredag 4. oktober, deler de deltakende stipendiatene sine synspunkter på spørsmål om stress hos høner, hvordan de kan påvirke dyrevelferden og hvordan de håper å bidra til bedre velferd for eggleggende høner.

Sammen med professor Andrew Michael Janczak, leder førsteamanunsis Janicke Nordgreen den norske delen av prosjektet. Hun understreker hvor viktig slike internasjonale prosjekt er for å fremme god forskning for god dyrevelferd.

–  Prosjektet bringer sammen grupper med mye ulik kompetanse og et felles mål; å forstå hvordan vi best kan ivareta velferden til eggleggende høner, sier hun.

 

 

 

Published 5. oktober 2020 - 16:51 - Updated 5. oktober 2020 - 16:55