Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningsmiljøer og bedrifter samarbeider om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet.

Utvikle metoder og teknologi
Forrige uke innvilget Forskningsrådet 22 søknader til nye SFI-er (Les mer på forskningsradet.no). Blant dem er SFI Harvest som ledes av SINTEF Ocean AS og hvor Veterinærhøgskolen er forskningspartner. Forskningssentret skal forske på bærekraftige utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.

- Det er snakk om å utnytte ressurser som plankton, krepsdyret raudåte, krill og mesopelagiske fiskearter, sier professor Jan Ludvig Lyche som er prosjektleder ved Veterinærhøgskolen.

Mesopotamisk fisk er små fisk som lever mellom 200 og 1000 meters dyp og de befinner seg lavt på næringskjeden.

- De holder jo til langt nede i havet, så en del av jobben blir å utvikle metoder og teknologi for å finne og overvåke bestandene og fiske opp forsvarlige mengder av dem, sier Lyche.

Proteinkilde
Disse marine råvarene er en stor uutnyttet ressurs som kan brukes som kilde for marint protein og marine oljer. Sentret skal finne måter å prosessere disse råvarene på.

- Dette kan brukes blant annet i fiskefôr. På verdensbasis er det mangel på fiskeproteiner og fiskeoljer. Det gjør at man ofte bruker plantebaserte erstatninger, noe fisken ofte tåler dårlig, forklarer Lyche.

Produktene må testes før de kan tas i bruk, og der vil Veterinærhøgskolens kompetanse være avgjørende.

- Vi må jo finne ut om disse produktene ernæringsmessige gode. Vi må også se om de inneholder giftstoffer og at de ikke bærer med seg smittsomme sykdommer, sier Lyche.

NMBU er partner i fire andre nye SFI-er. I tillegg skal NMBU lede et SFI som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. 

Published 16. juni 2020 - 9:21 - Updated 16. juni 2020 - 14:13