Hvordan påvirker stress eggleggende høners hjerner?

På verdens dyredag, 4. oktober, ble det lansert et stort forskningsprosjekt for å forbedre forholdene til eggleggende høner. En rekke samarbeidspartnere innen utdanning og industri fra en rekke europeiske land, inkludert Veterinærhøgskolen NMBU, deltar i prosjektet.

- ChickenStress er et europeisk samarbeidsprosjekt som tar sikte på å bedre velferden for millioner av høner ved å lære mer om hvordan langvarig stress påvirker hjernen, sier førsteamanunsis ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøskolen, Janicke Nordgreen.

Sammen med professor Andrew Michael Janczak ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, leder hun den norske delen av prosjektet. De understreker hvor viktig slike internasjonale prosjekt er for å fremme god forskning for god dyrevelferd.

- Prosjektet bringer sammen grupper med mye ulik kompetanse og et felles mål; å forstå hvordan vi best kan ivareta velferden til eggleggende høner, sier Nordgreen.

Ved Veterinærhøgskolen skal det forskes på hønenes stressfølsomhet, helse og kognitive evner.

Foto
Håkon Sparre

Prosjektet er et europeisk treningsnettverk (The ChickenStress European Training Network) hvor også utvikling av forskertalenter er en viktig del av prosjektet. 20 ulike partnere samarbeider om å levere topp forskning og å utdanne 14 stipendiater.

- En av disse stipendiatene er nylig ansatt ved Veterinærhøgskolen NMBU og skal forske på effekten av kompleksitet i miljøet når det kommer til hønenes stressfølsomhet, helse og kognitive evner, forteller Nordgreen.

Dr. Tom Smulder, ved Newcastle University, leder prosjektet i sin helhet.

- Forbrukere etterspør stadig best mulig leveforhold for høner, og i Europa førte dette til et forbud mot såkalte batteribur i 2012. De alternative produksjonssystemene har imidlertid ført til en rekke uforutsette problemer selv om de ble innført med de beste intensjoner, sier Smulder i en pressemelding om prosjektet.

- Vi vil bruke kunnskapen om hvordan stress påvirker hjernen, til å finne den beste praksisen, forklarer han.

 

For mer informasjon om prosjektet, les samarbeidspartnernes felles pressemelding i anledning lanseringen.

 

Dette er alle samarbeidspartnerne i prosjektet:
Newcastle University, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), Universidad de Lleida, The University of St Andrews, The Open University of Israel, Universitaet Bern, Scotland’s Rural College, Universiteit Utrecht, Norwegian University of Life Sciences, Eigen Vermogen -Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Hendrix Genetics, Trinity College Dublin, Vencomatic Group BV, Noldus Information Technology BV, Max Planck Institute for Ornithology, University of Veterinary Medicine, Vienna, Linköpings Universitet, The Lakes Free Range Co. Ltd., Universiteit Gent, Tel Aviv University

 

Published 4. oktober 2019 - 9:55 - Updated 20. juli 2021 - 14:44