Skolebesøk for å opplyse om et givende og spennende yrke

Vi håper så mange som mulig ønsker å bidra til å bedre kjønnsbalansen på veterinærstudiet. Nedlastbar Power Point-presentasjon finner du her. 

Presentasjonen kan brukes som den er eller tilpasses slik du ønsker. 

Veterinærstudent Merethe Stordalen blir undervist av veterinær ved Ambulatorisk klinikk, Sindre Nelson. Det er mange svært tøffe og dyktige jenter på veterinærstudiet som gjør en glimrende jobb når de er ferdig utdannet.

Veterinærstudent Merethe Stordalen blir undervist av veterinær ved Ambulatorisk klinikk, Sindre Nelson. Det er mange svært tøffe og dyktige jenter på veterinærstudiet som gjør en glimrende jobb når de er ferdig utdannet.

Photo
Camilla Wiik Gjerdrum

Slik bruker du presentasjonen

  • For å vise presentasjonen slik den er: åpne den i Power Point og trykk på fanen «Slide show» og «From beginning». Hvis du da har på «Presenter View» (haket av under «Monitor»), vil du se både det som vises på skjermen, men også hva som kommer på neste slide samt kommentarer/tekst.
  • Teksten er laget for å fortelle hva som skjer på bildene og er også et forslag til tekst for å fortelle om studiet. Alle er selvfølgelig frie til å tilpasse teksten etter egne erfaringer og ønsker.
  • All tekst er skrevet svært enkelt da mottakerne kan være mellom 13 og 19 år gamle. Et tips er å snakke så enkelt som mulig og innimellom spørre: «Vet dere hva det betyr?». Vi ved Veterinærhøgskolen har testet presentasjonen for videregående skole og oppdaget at ikke alle forstod ordet «anestesi» eller «kirurgi».
  • I redigeringsmodus kan du enkelt markere sider og trykke «delete» for å fjerne sider. 

Alle bildene i presentasjonen er godkjent for bruk. Vi vil takke Mattilsynet og Forsvaret for god hjelp.

Vi vil også oppfordre dere til å bruke videoene som ligger i denne spillelisten på Youtube. Videoene som er laget for rekruttering er alle merket med tittelen «– Jeg vil bli veterinær fordi...». Vi har laget tre videoer til nå, men det kommer flere utover våren.

Lykke til alle sammen. Ta kontakt ved spørsmål eller innspill.

Her er lenke til studiesiden for veterinærmedisin.

 

Bidra til bedre kjønnsbalanse i veterinæryrket

Opptaket til veterinærmedisinstudiet ved Veterinærhøgskolen for kull ’22 hadde en fordeling på 92 prosent kvinner og 8 prosent menn. Det er den kraftigste skjevheten for alle studier i hele landet.

– Vi mener at for studiemiljøet og for profesjonen er det viktig at begge kjønn er representert, sa dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset, til NRK Dagsrevyen 21 i sommer.

I den samme saken var Akademikerne intervjuet da de presenterte flere tiltak for å jevne ut kjønnsbalansen etter at over 60 prosent av alle som mottok tilbud om studieplass i 2022 var kvinner.

– Vi er opptatt av å ta et oppgjør med gammeldagse holdninger og stereotypier. Da er rollemodeller viktig. Vi må vise hva fagene har å by på, sa Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne, i samme innslag.

Vi er enige med Akademikerne. Derfor presenterer vi i denne saken ett av tiltakene vi ønsker å få gjennomført.

Historisk bakteppe

De første kvinnene startet på universitetene i Norge allerede på slutten av 1800-tallet, og andelen kvinner vokste gradvis. ­Rundt andre verdenskrig var andelen kvinner i universitets­studier på 10-15 prosent. I 1960 var den rundt 20 prosent, i 1970 ­rundt 30 prosent og i 1980 rundt 40 prosent. Fra 1990-­årene har kvinne­andelen på universitets­studiene stabilisert seg på 50-60 prosent, totalt sett.

Sent startskudd

I dette totalbildet skiller Veterinærhøg­skolen seg ut. For det første tok det lang tid før noen kvinner i det hele tatt fullførte ­veterinærstudiet. Louise Iversen var den ­første kvinnelige veterinæren som ble ut­eksaminert i Norge. Det skjedde først i 1945.

Lenge gikk det sakte, også etter dette start­skuddet. Så seint som rundt 1960 var det fortsatt flere kull helt uten jenter, og helt fram til 1968 var det bare noen få jenter på hvert kull; stort sett under 10 prosent.

Utviklingen skøyt fart

Men så skjedde det plutselig noe. Fra 1969 begynte kvinneandelen å stige. Og da den først steg, steg den i en voldsom fart. Kvinne­andelen vokste mye raskere enn ved univer­sitetene som helhet, og utviklingen flatet ­dessuten ikke ut på rundt 50-60 prosent ­kvinner. Andelen kvinner fortsatte å øke til veterinær­studiet hadde over 80 prosent ­kvinner på ­begynnelsen av 90-tallet. Og der har det stort sett ligget siden. I noen kull har andelen til og med vært enda høyere. Situasjonen ble snudd helt på hodet på bare 20 år.

Enkelte kull har flere gutter enn andre. Kull ’19 har et stort antall engasjerte gutter. Her får de undervisning i fødselshjelp på storfe med bruk av modellkua Olava. F.v.:

Enkelte kull har flere gutter enn andre. Kull ’19 har et stort antall engasjerte gutter. Her får de undervisning i fødselshjelp på storfe med bruk av modellkua Olava. F.v.:

Photo
Camilla Wiik Gjerdrum

Representasjon og informasjon

Vi ved Veterinærhøgskolen har tenkt de samme tankene som Akademikerne om at representasjon og informasjon er viktig. I 2021 spurte vi våre egne studenter og spesielt gutta hva vi kan gjøre.

I undersøkelsen, som ble sendt til hele studentmassen ved Veterinærhøgskolen, svarer 73,3 prosent av de som svarte, at de mener det er en god ide med skolebesøk. Dette er det tiltaket studentene har mest tro på, mer enn kampanjer i sosiale medier. Flere etterlyser representasjon og opplysninger om at en veterinær jobber med mer enn hund og katt.

Hvordan kan vi øke kunnskapen?

Vi ønsker at vi som bransje skal bidra til dette sammen. Ved Veterinærhøgskolen har vi laget en Power Point-presentasjon som viser både bredden i yrket, men også hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet for en veterinær, hvordan det er å studere på Veterinærhøgskolen på Ås og hvordan man kommer inn.

Denne blir gjort tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Kanskje har du lyst til å ta kontakt med ungdomsskolen i ditt nærmiljø for å fortelle om hvordan det er å jobbe som veterinær?

Vi trenger gutta i bransjen

Vi trenger odelsgutta og odelsjentene. Vi trenger ungdom fra distriktene. Vi trenger dem som er oppvokst med kyr, sau og fisk. Vi trenger dem som hadde tenkt å jobbe i olja, men som like gjerne kunne ha brukt evnene sine i oppdrettsnæringen. Vi trenger realfagshodene som evner å tenke nytt og kreativt slik at vi kan bedre matsikkerhet og dyrevelferd. Vi trenger også dem som tenker økonomi.

Over 38 prosent av studentene som svarte på undersøkelsen forteller at de bestemte seg for yrke da de gikk på barneskolen, 13 prosent da de gikk på ungdomsskolen og nesten 24 prosent på videregående skole. Over halvparten har drømt om yrket siden de var barn. Det kan lønne seg å nå de unge. Spesielt før de velger skole og valgfag på videregående.

Et tiltak på veien mot bedre veterinærdekning er en variert studentmasse. Hjelp oss slik at vi kan utdanne din fremtidige kollega.

Relatert innhold
Fra mannsbastion til  kvinnedominans

Fra mannsbastion til kvinnedominans

Veterinærhøgskolen har gått gjennom en voldsom omveltning på sine 86 første år. Fra å være et utpreget mannsstudium, gikk veterinærstudiet til å bli et nesten like utpreget kvinnestudium. Hva var det som skjedde?

Published 9. desember 2022 - 9:34 - Updated 6. januar 2023 - 11:21