Ønsker å bidra til bedre fiskehelse gjennom forskning

Da doktorgradsstipendiat Malin Brimsholm startet på veterinærutdanningen, var planen å bli smådyrveterinær, men etter feltkurset på Frøya ombestemte hun seg og valgte akvamedisin.
– Jeg har lyst til å jobbe med akvamedisin fordi jeg synes det virker spennende med sykdomsovervåkning og det at oppdrett er en så viktig næring for Norge, sa hun under feltkurset på Frøya i 2018.

Nå er Malin stipendiat i Faggruppe Anatomi ved Institutt for prekliniske fag og anatomi hvor hun skriver doktorgrad om melaninflekker hos nettopp oppdrettslaks.

– Jeg ønsket å jobbe videre med akvamedisin, og denne jobben er midt i blinken for meg, ettersom jeg får være med å finne løsninger på store utfordringer i oppdrettsnæringen. Min oppgave som veterinær er å ivareta dyrehelsen, og som forsker forsøker jeg å bidra til at laksen får et optimalt liv i merdene, sier Malin i dag.

Hun er glad hun har en dyktig faggruppe i ryggen, som har jobbet med slike problemstillinger lenge.
– Jeg er veldig glad jeg valgte akvadifferensieringen, slik at jeg fikk et innblikk i næringen før jeg startet som stipendiat, forteller hun.

Relatert innhold
Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Når temperaturen i havet stiger, synker nivåene av oksygen. Det er kritisk for oppdrettslaksen.

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Da lakseeventyret begynte, hadde de fleste veterinærer liten kunnskap om fiskesykdommer. For at næringen skulle vokse, var fiskehelsekompetanse helt nødvendig.

Bør vi spise oppdrettslaks?

Bør vi spise oppdrettslaks?

Er det sunt å spise oppdrettslaks, eller er den full av farlige miljøgifter og antibiotika? Hadde det vært bedre å bare spise villaks? 

Published 25. november 2021 - 10:41 - Updated 6. desember 2021 - 12:58