Salmonellafunn hos hest som hadde kortvarig opphold ved Dyresykehuset – hest

Veterinærhøgskolen har i rutinemessige tester oppdaget salmonellasmitte hos en hest som ble operert for kolikk ved Dyresykehuset – hest.

Hesten hadde ikke sykdomshistorie med feber eller diaré. Den kom inn til oss lørdag 19. juni, ble operert etter noen timer og avlivet på operasjonsbordet grunnet dårlig prognose.

Hesten har ikke vært i kontakt med andre hester mens den var hos oss.

Avføringsprøver som ble tatt ved obduksjon er blitt undersøkt ved vårt laboratorium, og vi har funnet meget sparsom forekomst av bakterien Salmonela typhimurium. Endelig svar er gitt av Veterinærinstituttet og de bekrefter funnet. Vi vet ennå ikke om sykdommen hos hesten skyldes salmonella eller om bakterien er et tilfeldig funn. Våre patologer arbeider med å finne ut av dette. I mellomtiden er Dyresykehuset – hest båndlagt av Mattilsynet, noe som innebærer at vi ikke tar inn nye pasienter og ikke sender pasienter hjem. Hesteeierne som er berørt av dette er blitt kontaktet.

Hesten er ikke blitt smittet ved Dyresykehuset – hest. Med mer reising og import av dyr, øker risikoen for at vi får salmonella og andre sykdommer inn til Norge. Fordi salmonella er regnet som en alvorlig sykdom i Norge, reagerer Mattilsynet når bakterien påvises. De båndlegger for å hindre spredning.

Pressehendvendelser kan rettes til instituttleder ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin Åse Ingvild Risberg.

Saken oppdateres når vi har ny informasjon.

Published 25. juni 2021 - 16:57 - Updated 5. juli 2021 - 14:36