Ikke mistanke om nytt utbrudd

Mattilsynet og Veterinærinstituttet melder om at de har fått rapporter om hunder med blodig diaré i august og september. Ved Dyresykehuset - smådyr har vi også hatt noen tilfeller i høst. Det er viktig å påpeke at oppkast og diaré hos hunder ikke uvanlig på høsten, og forekomsten nå er ikke større enn det som regnes som normalt på denne tida av året. Det er derfor ingenting som tyder på at vi står overfor et lignende utbrudd som i fjor høst.

Ved Veterinærhøgskolen jobber vi fortsatt med å komme videre når det gjelder mulige årsaksforhold knyttet til utbruddet i fjor. I den forbindelse har vi ansatt en Ph.D.-kandidat som skal jobbe videre med diverse prøvemateriale som er lagret.

På Veterinærinstituttet og Mattilsynets nettsider kan du lese om hvordan de vurderer situasjonen per i dag.

Published 10. september 2020 - 16:32 - Updated 21. september 2020 - 10:38