Kraftig økning i søknader til veterinærstudiet

Søkertallene til dyrepleier- og veterinærstudiet er klare. Antall søkere har gått opp sammenlignet med tallene for 2019. Veterinærstudiet er NMBUs mest populære studie og antallet søkere som har valgt veterinær som sitt førstevalg har økt med 11,2 prosent sammenlignet med i fjor. Antallet som har søkt dyrepleierstudiet har sunket, men har likevel 733 søkere til 30 studieplasser. 

Samordna opptak oppgir på sine sider at søknadene til høyere utdanning har økt kraftig i hele landet sammenlignet med i fjor. Poenggrensene er ikke klare før hovedopptaket i juli. 

  Dyrepleie Veterinær
  Antall søkere Søknader førstevalg Antall søkere Søknader førstevalg
2017 794 191 1099 514
2018 867 188 1340 654
2019 770 154 1218 584
2020 733 133 1358 654

 

Veterinærstudiet ligger på 29. plass på de mest populære studiene i landet rangert etter førstevalget til søkerne. I år har 591 kvinner og 63 menn satt veterinærstudiet som sitt førstevalg. Dyrepleierstudiet som førstevalg har 117 kvinner og 16 menn. 

Det er 70 studieplasser som skal fordeles til studenter i veterinærmedisin og 30 til dyrepleierstudenter. Studentene kan omprioritere studievalgene sine frem til 1. juni, men ikke søke på flere studier.

Les også: Flere søkere til NMBU.

 

Published 27. April 2020 - 10:55 - Updated 27. April 2020 - 11:16