Dyr og menneskers helse henger sammen

Koronavirus-pandemien som vi alle berøres av, kom fra flaggermus. Smittsomme sykdommer som overføres fra dyr til mennesker, kalles «zoonoser». Det er viktig at man forstår at helse hos dyr og mennesker påvirker hverandre - derav prinsippet «Én helse». I en artikkel som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, understreker Hannah Joan Jørgensen og Carlos das Neves ved Veterinærinstituttet viktigheten av å tenke i et større perspektiv, der det er behov for samarbeid mellom leger, veterinærer og økologer.

Dette er en artikkel vi anbefaler alle å lese.

Følg denne linken for å lese artikkelen «Covid-19: Én verden, én helse» på tidsskriftet.no

Published 18. mars 2020 - 19:31 - Updated 18. mars 2020 - 19:31