Vi bør forske på hunders helse

Professor og dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset, skriver i et debattinnlegg i VG 17. september 2019, at når det ikke finnes forskningsfond som finansierer forskning på hund, vil det kun være en liten del av universitetets grunnbevilgning som går til forskning på hunder.

"Universitetene og søkere på faste vitenskapelige stillinger blir målt på hvor mye eksterne forskningsmidler de klarer å skaffe til veie og hvor mange vitenskapelige artikler de publiserer.  Dette gjør at de ansatte på et universitet trekker mot de områdene av sitt fag der det er mulig å skaffe finansiering."

"I mange andre land i Europa og i USA støttes forskning på hunders helse av private forskningsfond. De kan være knyttet til donasjoner eller testamentariske gaver, eller ha tilknytning til industri som har inntjening knyttet til hundehold."

"Både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolens ansatte, og ansatte ved andre fakultet på NMBU, stiller gjerne sin ekspertise til disposisjon. Da må noen sørge for at våre dyktige forskere ser forskning på hunders helse som en mulig karrierevei.Dette vil skje dersom det finnes forskningsfond der de kan søke om midler til prosjekter som angår hunders helse."

Hele innlegget kan leses på VG.no.

Published 17. september 2019 - 15:36 - Updated 17. september 2019 - 15:36