Mange søkere til Veterinærhøgskolen

Søkertallene til dyrepleier- og veterinærstudiet er klare. Antall søkere har gått litt ned sammenlignet med tallene for 2018, men fremdeles har Veterinærhøgskolen svært mange søkere til sine studier. Samordna opptak oppgir på sine sider at søknadene til høyere utdanning har gått ned 2,3 prosent i hele landet sammenlignet med i fjor. Poenggrensene er ikke klare før hovedopptaket i juli. 

  Dyrepleie Veterinær
  Antall søkere Søknader førstevalg Antall søkere Søknader førstevalg
2017 794 191 1099 514
2018 867 188 1340 654
2019 770 154 1218 584

Veterinærstudiet ligger på 32. plass på de mest populære studiene i landet rangert etter førstevalget til søkerne. Dyrepleie ligger på plass nummer 234. Det er 70 studieplasser som skal fordeles til studenter i veterinærmedisin og 30 til dyrepleierstudenter.

Les også: Flere søkere til NMBU.

Published 30. April 2019 - 13:12 - Updated 30. April 2019 - 13:12