Veterinærene får opplæring i riktig antibiotika bruk

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall. Selv om vi i Norge har et lavt forbruk av antibiotika, må vi fortsatt jobbe for å redusere forbruket og å bruke antibiotika riktig. 

– Overforbruk og bruk av feil typer antibiotika fører til utvikling av resistente bakterier som kan smitte fra dyr til mennesker. Det er derfor bra at veterinærene slutter opp om den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens. For nyutdannede veterinærer som har utdannelsen sin fra land med mindre restriktiv antibiotikabruk enn Norge er dette kurset viktig. Men det er veldig gledelig at det ikke bare er studenter og nyutdannede veterinærer som er interessert i dette nettbaserte kurset, sier Anne Storset, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU.

Nyttig for studenter og praktiserende veterinærer
Hovedmålgruppen for kurset "Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr" er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av å oppdatere seg på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonell loven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.

En del av nasjonal tiltaksplan
Kurset er gratis og er ett av tiltakene i Landbruks- og matdepartementet sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det er laget i samarbeid mellom Mattilsynet, Den Norske Veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Statens legemiddelverk, Animalia og Veterinærinstituttet.

Published 18. januar 2019 - 10:49 - Updated 20. juli 2021 - 13:20