Avslutningsseminar for professor Georg Kapperud

Georg Kapperud har gjennom sin karriere innen mattrygghet gitt oss «Utbruddsveilederen», utviklet DNA-baserte metoder for påvisning og karaterisering av bakteriene Campylobacter og Yersinia, publisert en mengde forskningsartikler og vært svært viktig for utviklingen av kunnskapen innen mattrygghet, både ved gamle Norges Veterinærhøgskole, Folkehelseinsituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Når han nå går av med pensjon blir det muligheter til å lære mer under avslutningsseminaret som holdes for Kapperud fredag 26. oktober kl. 10-12.30 i Festsalen på NMBU Veterinærhøgskolen.

Kapperud startet sin karriere med en cand.real. og dr.philos fra Universitetet i Oslo der han tok hovedfag i zoologi. Gjennom sin forskning har han arbeidet med sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr og parasitter som kan forårsake slike sykdommer. Hans spesialområde er oppklaring av sykdomsutbrudd og analytisk epidemilogiske undersøkelser for å identifisere årsakene til næringsmiddelbårne sykdommer. Han har publisert over 120 originalvitenskapelige artikler og en rekke oversiktsartikler, bokkaptiler, rapporter, risikovurderinger og nyhetsbrev. Kopperud står bak en nettbasert veileder i oppklaring av sykdomsutbrudd forårsaket av mat og vann – «Utbruddsveilederen» som brukes av kommuneleger og Mattilsynet. Kapperud har også vært midlertidig rådgiver for WHO ved ekspertkonsultasjoner.

Georg Kapperud jobbet i flere år ved Institutt for næringsmiddelhygiene ved Norges Veterinærhøgskole, men er nå ansatt hos Folkehelseinstituttet. Han har imidlertid beholdt kontakten med veterinærmiljøet, og har siden 1991 vært ansatt som professor II ved Seksjon for mattrygghet ved tidligere NVH, nå NMBU Veterinærhøgskolen. Ved Veterinærhøgskolen har han undervist og etterutdannet veterinærstudenter i form av forelesninger, kurs og seminarer om mat- og vannbårne sykdommer og deres epidemilogi. Han har blant annet laget ni videosekvenser til bruk i dette arbeidet som er høyt verdsatt blant studentene.

Program:

Jørgen Lassen: Historien om antibiose – jakten på «den magiske kulen» 

Lin C. Thorstensen Brandal: Helgenom-sekvensering

Truls Nesbakken: Viktige bakterier vi ikke bryr oss om – nye patogener i maten på 80-tallet

Eystein Skjerve: Forskeren og læreren

Published 30. august 2018 - 14:23 - Updated 1. oktober 2018 - 10:20