Veterinærmedisin som førstevalg

Av alle studier på NMBU var det vanskeligst å komme inn på veterinærmedisin. Studiet ligger i år på 15. plass blant landets vanskeligste studier å komme inn på. Høyest i landet ligger medisin, odontologi og psykologi ved ulike studiesteder. I år er grensen for å komme inn på veterinærstudiet på 63,1 poeng ved ordinær kvote. For førstegangskvote trenger man etter suplleringsopptaket 56,4 poeng for å komme inn.

Også dyrepleierstudiet er svært populært. Etter suppleringsopptaket er grensen 55,2 poeng for ordinær kvote og 48,2 for førstegangskvote. 

Populære studier
De fleste som har kommet inn på veterinærmedisin har fått førstevalget sitt. Over 90 prosent av studentene som har kommet inn på veterinærstudiet hadde veterinærmedisin som sitt førstevalg. Også mange ved dyrepleierstudiet har fått sitt førstevalg. Godt over 60 prosent av de som har fått studieplass hadde dyrepleie øverst på ønskelisten.

Ekstra studiepoeng for menn
NMBU Veterinærhøgskolen og sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og Louisenberg diakonale høgskole i Oslo er de eneste som har fått innvilget søknad om tilleggspoeng for menn etter at ordningen falt bort forrige skoleår. Kunnskapsdepartementet mente at ordningen NMBU Veterinærhøgskolen hadde hatt i mer enn ti år, brøt med likestillingsloven. En lovendring trådte i kraft første januar 2018 og formuleringen åpner for å kunne kvotere inn både kvinner og menn. 

– Vi er svært glade for at vi kan gi to tilleggspoeng til menn. Poengene åpner for at flere menn kan få studieplass, noe som er nødvendig for studiemiljøet. Ulike kjønn kan representere ulike vinkler som er nyttige under utdannelsen og ved utøvelse av yrket, sier dekan Anne Storset til Morgenbladet fredag (obs artikkelen er bak betalingsmur).

Mer et generelt prinsipp
Årsaken til at Veterinærhøgskolen ønsker en jevnere kjønnsbalanse handler ikke om at kvinneflertallet går utover praksisen og at ikke kvinner kan håndtere store dyr.

– Vi har mange tøffe jenter her som er vant til å hamle opp med store dyr. Det er mer et generelt prinsipp om at vi ønsker balanse, sier Storset til avisen.

Så langt har 69 kvinner og 11 menn takket ja til studier i veterinærmedisin. Ved dyrepleierutdanningen har 24 kvinner og to menn takket ja. Det vil bli gitt ytterligere tilbud til studenter på venteliste torsdag 2. august.

Vi ved Veterinærhøgskolen er imponert og stolte over alle de dyktige søkerne til våre studier. Gratulerer med inntaket og velkommen som student her ved Veterinærhøgskolen.

Published 1. august 2018 - 10:47 - Updated 1. august 2018 - 14:28